Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten

Den viktiga tunga elden återtar sin position med kraft

Jämte anskaffning och tillförande av ny och mer materiel för vårt (total-)försvar gäller det att vara rädd om och ta hand om befintlig.

Bland annat tung eld är ett område som fått och får uppmärksamhet. Rättmätigt då det är av stort värde med förmågor som, får man väl säga, på grund av läget och tack vare vaknare finanser återtar sin position med kraft.

Sedan en tid står det klart att såväl underhålls- som reservdelsavtal för Försvarsmaktens artillerisystem Archer är säkrade till ett gemensamt värde om över en halv miljard kronor (vardera cirka 300 miljoner)!

Det här glädjande beskedet från FMV innebär ”goda förutsättningar för en ökad tillgänglighet med Archersystemet”.

Mycket bra, och utöver det har vi ju även att se fram emot mer artilleri i och med återupprättandet av Bergslagens artilleriregemente A 9, Kristinehamn, som byggs upp och enligt plan välkomnar de första inryckande i sommar.

Film: Fastest Howitzer in The World – Archer Artillery System (3:32 min)

FMV – Archer

Försvarsmakten – Archer

BAE Systems – ARCHER Mobile Howitzer

Läs även Semper Miles: Svenska Archer möjlig kandidat och testas i USA och Archer på RMMV-lastbilar öppnar marknaden ytterligare och testas just nu samt Rejäl Bonus klar för ännu vassare artilleri och Välkommen tillbaka Bodens artilleriregemente och Order för uppgraderingar håller våra Gripen i fortsatt framkant

(Bilden är från ett tidigare tillfälle. ”Första Archern på väg mot Skövde, en del i uppbyggnaden av artilleriförmåga i syd”. Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten. Filmen: Extreme World Youtubekanal.)

– Agreements for maintenance and spares to secure, further grow and increase accessibility of Swedish Artillery

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]