I hemligt underrättelsesamarbete för medvetenhet och möjliga åtgärder

Det har hållits under stor sekretess men nu bekräftar Försvarsmakten Sveriges medverkan i den USA-ledda internationella underrättelseoperationen Operation Gallant Phoenix (OGP) där vi funnits med sedan start.

Verksamheten tog sin början tidigt 2015 som ett initiativ under Joint Special Operations Command / United States Special Operations Command som man lite enkelt kan säga styr de amerikanska specialförbanden (senast uppmärksammade här hemma i och med de där särskilda övningarna i november med bl a amfibiska styrkor och Osprey-helikoptrar samt senast, amerikanska operatörer utbildandes hemvärnssoldater).
Operationen i sig har dock inga egna väpnade styrkor utan fokuserar på uppgiften att inhämta, analysera och dela uppgifter viktiga för översikt och möjliga insatser.

Samarbetet omfattar ett drygt tjugotal nationer, däribland Sverige, som åtagit sig att samarbeta och dela underrättelser för att bekämpa våldsbejakande extremistiska organisationer och nätverk i Mellanöstern. Information som gör nytta både på plats och i de deltagande ländernas nationella militära och polisiära säkerhetsarbete.

Vår medverkan bubblade nyligen upp till ytan i och med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2022 där Operation Gallant Phoenix nämns kort under Övriga insatser för ”internationella militära insatser med huvudsakligen stabsofficerare, utbildare och observatörer”. I budgetunderlaget beskrivs det som ett pågående ”Multilateralt antiterroristsamarbete i Jordanien” med beslut för 2021 och som ”antas i Försvarsmaktens planering fortsätta i påföljande planeringsperiod”, alltså fortsättningsvis.

Det här är synnerligen viktig verksamhet som kräver samarbete mellan myndigheter och över gränserna för kunskap, kartläggning och åtgärder. Att den här operationen existerar har tidigare varit på tapeten i andra medlemsländer och att Sveriges medverkan i OGP nu bekräftats tror och hoppas vi inte kommer påverka det fortsatta arbetet.

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2022 – Bilaga 1

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must)

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC)

Försvarets radioanstalt (FRA)

Säkerhetspolisen (Säpo)

United States Special Operations Command (JSOC-USSOCOM)

Läs även Semper Miles: Must har publicerat sin årsöversikt och 150 svenskar i insatser mot terrorn med specialförbandsstyrkan Taskforce Takuba samt Bombröjning och stor räddningsinsats efter terrorattack i Värnamo och Nu kommer mer viktig antiterrorutbildning för svenska polisen

(Bilden är en illustration från ett annat tillfälle och sammanhang. Foto: Pxhere, CC0, PD.)

– Confirmed: Sweden participating in Operation Gallant Phoenix since 2015

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]