Foto: Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

De mest lämpade är män och kvinnor

Den åttonde mars är datumet då vi uppmärksammar internationella kvinnodagen. Tack för att ni finns och det i så många viktiga roller, inte sällan som drivna resultatmakare och förebilder.

Tidigare år har Försvarsmakten valt att denna dag uppsökande kampanja ute i samhället för information och rekrytering riktad till kvinnor. Av förklarliga skäl får det liksom andra samlande aktiviteter stå tillbaka just nu men vi ska vara medvetna om att arbetet för att få fler tjejer att förstärka vårt totalförsvar alltid ska ses som pågående, för vi behöver de mest lämpade från båda halvorna av vår befolkning!

Försvarsmakten – Kvinnodagen

Läs även Semper Miles: Nära en femtedel kvinnor i försvaret och det ska bli fler och Mycket lyckad Military Weekend i Karlsborg, för tjejer av tjejer samt Jubileum för lottorna, den största kvinnoorganisation Sverige haft och Alltid soldat! Hur då? Varför då?

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Beskuren bild. Foto: Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten.)

– International Women’s Day. The most suited are Men and Women

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]