Foto: Kim Svensson/Combat Camera/Försvarsmakten

Jubileum för lottorna, den största kvinnoorganisation Sverige haft

Svenska Lottakåren fyller 95 år. Vi ber att få gratulera och tacka för nära på ett sekel av alla möjliga sorters insatser.

Officershustrun Tyra Wadner hade besökt Finland och sett Föreningen Lotta Svärd där finska kvinnor frivilligt organiserat sig för att bistå försvaret. Åter i Sverige genomförde hon sitt initiativ för att skapa en svensk motsvarighet vilket den 10 september 1924 i ett första steg blev till Stockholms Landstormskvinnor vars deltagare kallade sig för lottor efter sina finska förebilder.

Intresset för Landstormskvinnorna och deras engagemang växte snabbt och redan tre år efter grundandet i Stockholm fanns 29 avdelningar spridda runt om i hela landet. Och man fortsatte att växa, av intresse och behov. Under 1942 utbildades över 21 000 lottor och året därpå, med en värld i brand i det pågående andra världskriget, kunde man räkna in hela 110 813 lottor, den största kvinnoorganisation Sverige haft.

Idag finns 88 lokala kårer som utgör en viktig del i frivilligrörelsen med gemenskap och uppgifter för såväl försvar som samhälle. En pigg 95-åring där man själva beskriver verksamheten så här: ”Våra medlemmar, lottor, ges genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig. Våra utbildade och övade lottor är frivilliga som bidrar till totalförsvarets beredskap.”

Svenska Lottakåren

Försvarsmakten – Kvinnan och försvaret

Läs även Semper Miles: Veteraner om kampen för självständighet som påverkade hela Norden och Ny giv när kvinnliga befäl leder introduktion för kvinnor samt Det finns plats för dig i frivilligförsvaret och Prova på med en Military Weekend

(Bilden är från ett annat, tidigare sammanhang. Foto: Kim Svensson/Combat Camera/Försvarsmakten)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]