Foto: Försvarsmakten

Det finns plats för dig i frivilligförsvaret

Med över 400.000 engagerade människor är frivilligförsvaret en mycket viktig del i vårt totalförsvar och vår nationella beredskap, både civilt och militärt. Frivilligförsvaret består av 18 kompetenta organisationer med rejäl bredd som välkomnar de som vill bli med i gemenskapen och göra en insats vid sidan av det man håller på med till vardags. Här ryms även populär ungdomsverksamhet för de mellan 15-20 år. Ta steget du också och kontakta en organisation som passar dig!

Allmän information om frivilligutbildning. En bra början: http://www.frivilligutbildning.se/

Här följer direktlänkar till frivilligorganisationerna (öppnas i nytt fönster):

 • SBR, Sveriges bilkårers riksförbund, utbildar fordonsförare till både civila och militära uppdrag. Du som är svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige och fyllda 15 år kan bli medlem
 • FAK, Frivilliga automobilkårernas riksförbund, utvecklar förmågan att köra och hantera tunga fordon, motiverar och förbereder förarna att ställa sin kompetens till förfogande när samhället behöver dem
 • FFK, Frivilliga flygkåren, utbildar personal, utför flyguppdrag över hela Sverige och står beredda på larm till flyginsatsgrupperna
 • FMCK, Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund, utbildar motorcykelordonnanser bl a för att bistå samhället vid oväntade påfrestningar
 • FPF, Försvarets personaltjänstförbund, har i uppdrag att rekrytera och utbilda personal till våra 40 hemvärnsbataljoner och till våra föreningar
 • FRO, Frivilliga radioorganisationen, utbildar och bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap
 • FVRF, Flygvapenfrivilligas riksförbund, är en väl anpassad frivilligorganisation med de unika specialkompetenser som krävs för att stödja Försvarsmakten, Flygstridskrafterna och Hemvärnet i nationella insatsförsvaret och utlandsstyrkan
 • Svenska Försvarsutbildningsförbundet, Försvarsutbildarna, utbildar frivilliga för Försvarsmaktens och delar av krisberedskapssystemets behov. Bedriver även omfattande ungdomsverksamhet och försvarsinformation
 • IIR, Insatsingenjörernas riksförbund. är den kompetenspool dit berörd organisation eller myndighet kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil (civil-, militär-, social-kompetens, språkkunskaper, erfarenheter, lokalkännedom o s v) oavsett om det är militär eller civil verksamhet, och oavsett om det är ett nationellt eller internationellt uppdrag/mission
 • SBK, Svenska brukshundsklubben, har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • SBS, Svenska blå stjärnan, har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap
 • SCF, Sveriges Civilförsvarsförbund, organiserar och utbildar riskmedvetna, engagerade och ansvarstagande medborgare. Deltar i samhällsdebatten och är engagerat i flera organisationer för att på bästa sätt bidra till säkerheten och tryggheten
 • SFF, Svenska fallskärmsförbundet, leder, främjar och utvecklar svensk fallskärmshoppning
 • SLK, Svenska lottakåren, är uppbyggd av lokala lottakårer med egna aktiviteter och medlemsutbud på orten. Alla kvinnor, oavsett ålder, som är folkbokförda i Sverige kan bli lottor
 • SPSF, Svenska pistolskytteförbundet, har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen
 • SRK, Svenska röda korset, är världens främsta katastroforganisation som finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor
 • SVK RF, Sjövärnskårernas riksförbund, har uppgiften att utbilda med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet
 • SvSF, Svenska skyttesportförbundet, arbetar för skyttet som en idrott, med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor, för skytte som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit och tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]