Foto: Gabor/Morguefile

40 extramiljarder till försvaret

Ska vi använda beredskapskrediten? Det låter instinktivt lite konstigt eller kanske t o m obehagligt på något sätt men efter att över tid ha läst flera debattartiklar, bloggar m m och nu senast Ivar Arpis ledare på SvD tycks ett sånt agerande allt mer godtagbart. För vår situation ÄR konstig och obehaglig. Läget runt omkring oss har knappast blivit bättre och försvarsanslagen har sjunkit till 1,0 procent av BNP. Det saknas minst två miljarder årligen de närmaste fem åren i och med senaste försvarsuppgörelsen!
Det behövs kapital, samling och handling – och det behövs nu. Beredskapskrediten hos Riksgälden ligger på 40 miljarder kronor. Det motsvarar cirka ett års försvarsbudget. Ponera att vi lånar och tillför Försvarsmakten detta utslaget på fem år. Med ytterligare 8 miljarder årligen borde vi få en bra start. Det är 20 procent extra varje år i fem år! Hur vi sedan går vidare och hur vi gör med eventuella allianser med NATO (där de enligt uppgift ska ha skärpt kraven på minst 2,0 procent av BNP) eller Finland eller andra, är dock en annan debatt. Allra först måste vi agera!