Foto: Peter Liander/Försvarsmakten

Repetition för dig?

Som bekant kan Försvarsmakten sedan en tid kalla till repetitionsutbildning. Vad betyder då det och vilka gäller det? Det berör för tillfället ca 7500 personer som är krigsplacerade efter genomförd värnplikt, GMU eller varit anställd inom försvaret med genomförd värnplikt/GMU (personal med pågående anställning eller frivilligavtal berörs inte). Krigsplacerad kan du vara i 10 år från det senaste tillfället du tjänstgjorde i Försvarsmakten och är du krigsplacerad innehar du en s k krigsplaceringsorder.
Om du blir aktuell för repetitionsutbildning meddelas du detta genom en kallelse 1-6 månader i förväg, där sex månaders framförhållning är det vanliga. Längden på utbildningen är olika beroende på förband och uppgifter men kan genomföras vid högst två tillfällen och bestå av totalt 34 dagar per år.

Läs mer om repetitionsutbildning:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/totalforsvarsplikt/fragor-och-svar-om-repetitionsutbildning/

http://rekryteringsmyndigheten.se/plikten-idag/repetitionsutbildning/