Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Ökat intresse för Hemvärnet

Det finns hopp och känns bra när försvarsintresset visar sig bland medborgarna. I artikeln verkar man nästan lite överraskade men faktum är att många, många har kvar viljan till försvar och engagemang.
Saxat ur Hallands Nyheter:

Rekryteringen till hemvärnet ökar och de kurser som erbjuds är fulltecknade på samtliga utbildningsplatser landet runt. Under sommaren genomförs en rad kurser vid Tylebäcks kursgård, bland annat sjukvårdstjänst för sjukvårdare. Enligt löjtnant Ulf Gustafsson från Hallandsgruppen kan det ökade intresset bero på att det i dag finns ett modernt hemvärn med en betydligt lägre medelålder än tidigare.
På grund av det ökade intresset kommer fler kurser att genomföras redan nästa år.