Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Ny giv när kvinnliga befäl leder introduktion för kvinnor

Uppskattade prova på– och rekryterande aktiviteter särskilt inriktade mot tjejer har vi sett tidigare på flera håll i försvaret. Nu tar man det på prov ett steg till.

Försvarsutbildarna har fått i uppdrag att genomföra en Military Weekend (MW) med uteslutande tjejer, där inte bara samtliga kursdeltagare är kvinnor utan även hela det ledande befälslaget.

Syftet med kursen är som med alla MW, introduktion och att uppmuntra och lotsa de intresserade till att i någon passande inriktning och roll söka sig till Försvarsmakten. Att under ett intensivt veckoslut informera om vårt försvar, skapa kännedom om frivillighet, jobb och karriärmöjligheter samt aktivt låta deltagarna prova på soldatlivet. Inför den här upplagan, då man kommer befinna sig i Karlsborg, har det nämnts inslag som exercis, hantering av utrustning och vapen, hantera brand, förevisning av UAV, stridsförevisning och möjligheten att utmana sig själv med att hoppa från fallskärmsjägarnas hopptorn m m.

I första hand är tanken att den här speciella Military Weekenden ska kunna skapa ett annorlunda utgångsläge och miljö där det till att börja med ska kännas lättare att söka sig till kursen och väl där skapa ett större intresse för att ta steget till arbete och engagemang i vårt försvar. I andra hand är det ett led i arbetet med att stärka de kvinnor som redan finns i leden. Genom eget utrymme att leda, planera och genomföra uppgiften skapas nya infallsvinklar och lärdomar.

Det unika med enbart kvinnor på alla positioner kommer att utvärderas. Är vi enbart soldater? Suddas normerna ut när vi bär uniform? Vilka fördelar och nackdelar finns det med ett befälslag bestående av ledare där alla har samma kön?

Intresset har visat sig vara stort och de 24 platserna bokades snabbt. Nu står befälslaget, samlat från flera av våra regementen, redo att med Försvarsutbildarna genomföra Military Weekend den 27-29 september.

Försvarsutbildarna – Om Military Weekend

Jobb & utbildning – Allt börjar med en militär grundutbildning

Nätverk Arméns kvinnor

FM Bloggportalen – En grön-sak till mamma – Tjejer är sämre

Läs även Semper Miles: Prova på med en Military Weekend och Fortsatt jämlikhetsarbete och fler kvinnor i försvaret samt Har man kissat är man gladare, tänker bättre och presterar bättre och Könstillhörighet grund för förmåga?

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]