Foto: Holger.Ellgaard

En vecka för medvetenhet och inspiration till beredskap

Dags igen för Krisberedskapsveckan, den samlande kampanjen som för första gången såg dagens ljus 2017. Sedan dess årligen återkommande med informationsaktiviteter runt om i landet och på nätet.

I år riktar man särskilt in sig på unga i åldersgruppen 13-19 år med fokus på vad kriser är, hur de kan påverka oss och samhället samt såklart hur vi personligen kan ta höjd genom att vara förberedda. Ett gott initiativ men samtidigt något som borde finnas med och lyftas på fler sätt, vid fler tillfällen över resterande 51 veckor.

Krisberedskapsveckan genomförs 6-12 maj utifrån egen prioritering och möjlighet/resurser av länsstyrelser, kommuner, frivilligorganisationer m fl, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistår dessa med tips och original för framtagande av kampanjmaterial o dyl.

Vad händer i din kommun? Se lokal annonsering och/eller besök kommunens hemsida för mer information (lista med länkar till samtliga kommuner nedan).

MSB – Krisberedskapsveckan 2019

SKL – Kommuner, lista

Krisinformation.se – Aktuell krisinformation från sveriges myndigheter

Läs även Semper Miles: Experiment utan el, vatten, mat och mobilnät i Nedsläckt land och Bombröjning och stor räddningsinsats efter terrorattack i Värnamo samt Bättre förutsättningar för den som förstår att broschyren inte räcker och Öppna föreläsningar för motståndskraft vad gäller informationspåverkan

(Bilden: Trafikstockning, E 4. Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv)

– Emergency Preparedness Week in Sweden during 6-12th May to create general awareness on crisis and to inspire individual preparedness

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]