Foto: Pia Lagergren, Sveriges Veteranförbund

Medalj för arbetet med att synliggöra Sveriges utlandsveteraner

Vid en ceremoni under torsdagskvällen kunde journalisten Magda Gad stolt ta emot Board of Nordic Veterans Federations medalj i brons. Hon tilldelades högtidligen utmärkelsen redan ifjol och kunde nu medaljeras av Sverker Göranson, ordförande för Sveriges Veteranförbund.

Ur motiveringen: ”Med sitt outtröttliga arbete att rapportera från världens värsta oroshärdar till svenskarnas vardagsrum ger våra veteraner och blivande veteraner en annan bild av insatsområden som ger en ökad förståelse om vad de kommer att uppleva ute på fältet. Magda är en modig reporter som med objektivitet och engagemang ger en verklig bild av krigets fasor.”

Det är otroligt hedrande att få just den här utmärkelsen. Ingen utmärkelse har känts mer passande för mig. Vårt jobb – vi alla som tjänstgjort i krigszoner – handlar inte bara om att arbeta i svåra miljöer i andra länder, det handlar också om att samla på sig erfarenheter som få andra kan dela”, säger Magda Gad som sedan tidigare mottagit flera erkännanden som bl a Stora journalistpriset, Kristallen och Stig Dagerman-priset.

Board of Nordic Veterans Federation (BNVF) är den nordiska sammanslutningen av veteranförbunden i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Wikipedia – Magda Gad

Sveriges Veteranförbund

Läs även Semper Miles: Fler journalister förbereder sig för uppdrag i konfliktzon och Före detta ÖB om SVT:s ovilja att uppmärksamma Sveriges veteraner samt Starkt försvar i utveckling i journalistiskt trendbrott och Intresset för nationen finns där trots bruset

(Bilden är från gårdagen. Magda Gad och Sverker Göranson. Foto: Pia Lagergren, Sveriges Veteranförbund.)

– Swedish Journalist Magda Gad received honorary Bronze Medal from the Board of Nordic Veterans Federation

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]