Intresset för nationen finns där trots bruset

Sverker Olofsson, känd från bl a TV-programmet Plus, reflekterar på nyhetssajten News55 över tittarmätningarna som visar att svenska folkets intresse inte nödvändigtvis ligger i segment med populär underhållning som det satsas enormt på. I februari vikarierade han på nyhetsprogrammet ”Sverige Idag” som visas i SVT på en synnerligen udda sändningstid. Under perioden av 18 sändningsdagar hade programmet i genomsnitt 519.000 tittare, med en topp på 608.000 den 11 februari. Något som överraskade Sverker som anar att det kan röra sig om en signal. Det kan vara så att SVT:s publik är mer intresserad av hela landet än vad SVT:s beslutsfattare vill förstå. Det borde vara något att fundera över och Sverker Olofsson gör något stort när han funderar över intresset för HELA nationen. Hela landet är Sverige och viktigt, inte uteslutande för honom utan för över en halv miljon tittare, i snitt, vid varje sändningstillfälle!

”Bröd och skådespel till folket” är ett uttryck från romartiden då man erbjöd folket gladiatorspel och annan underhållning i kombination med något att äta för att det skulle hålla sig lugnt och fokusera på trivialiteter istället för att protestera i viktigare ärenden – som ledningen bättre kunde ta hand om. Det nämndes första gången av diktaren Juvenalis som ansåg att romarna hade blivit försvagade.

I sammanhanget ska nämnas att det inte endast är SVT som väljer att fokusera på populistiska program och serier där allmänheten lockas till engagemang kring trivialiteter där omröstningar, utröstningar o dyl utgör det enda fundamentet. Olofsson har rätt och med vår parallell ter det sig sorgligt tydligt att den som sitter med kommentarer och röster i nöjesvärlden KAN vara förlorad i allas vår verkliga värld där politiker och journalister fritt bestämmer vad som är riktigt och rätt.

News55 – Vad Sveriges Televisions beslutsfattare verkar ha missat

Läs även Semper Miles artikel: Totalförsvaret åter! Hälften av landet utan fullgod civil styrning