Foto: Arbal01

Utöver uppgraderingarna satsar man på helt nya vapen

Det behövdes så nu köper Finland även nya karbiner från FN Herstal, av internationellt välkänd sort. Hyvää!

Nyligen fick vi se spännande exempel på Finlands senaste uppgradering av standardvapnet ”Rynnäkkökivääri” RK62, en lyckad modernisering på flera områden som blir till RK62M i tre varianter: 1 – med (bl a?) optiskt sikte, modern inskjutbar kolv, ny skott-/säkrings-omställare, rails framför ett något kortare handskydd och ny taktisk vapenrem. 2 – som 1, plus ny flamdämpare och nytt handskydd med integrerat railsystem på alla sidor (ungefär som på AK5C) för främre grepp och allehanda tillbehör. 3 – som 2 där tillägg som ljuddämpare och en variant av flamdämpare för inbrytning och strid i bebyggelse nämnts. Och så lägre kontur då vapnet går helt i grönt.
Uppgraderingsarbetet beräknas kosta drygt 134 miljoner svenska kronor och som vanligt ser man på den egna försvarsindustriella och nationalekonomiska effekten då det inte bara kostar utan även skapar sysselsättning, i storleksordningen 50 manår (omräknat efter svenska mått: ca 75 000 mantimmar).

Men den finske soldaten kommer också att använda andra personliga eldhandvapen och här kommer den andra aha-upplevelsen vad gäller karbiner på kort tid.

Under vintern har det framkommit indikationer på att Finland varit på väg att köpa in vapen av helt ny karaktär. Riktigheten i detta och i så fall exakt vad och när stod inte riktigt klart för utomstående. För en del torde det t o m ha kunnat framstå som prat eller spekulationer. Men inte då. Behovet fanns där både för RK62M med sina versioner och för något helt nytt.

I och med tillträdandet av ny kommendör, alltså chef, för Uttis jägarregemente i månadsskiftet april-maj paraderade regementets soldater utrustade med karbiner från belgiska FN Herstal – FN SCAR-L. En minst sagt ovanlig syn men klart fräscht. SCAR är ett av vapnen som här hemma i Sverige brukar dyka upp i diskussioner som en av möjliga efterträdare till AK 5 (något som dock ligger en bit in i framtiden).

Här ska i sammanhanget understrykas vilka som i Finland får SCAR-L och även om det troligen kommer röra sig om en hyfsad mängd vapen är det kanske inte SÅ ögonbrynshöjande. Det rör sig om enheter ur försvaret som hör till den där lite mer sekretessbelagda delen, utbildad för särskilda uppgifter och som utrustas mer fritt utifrån behov och krav för att lösa dessa.
Valet av SCAR är dock generellt mindre känt bland allmänheten både i och utom landet och valet av kaliber, Natostandarden 5.56×45, sticker ut när man i övrigt använder 7.62×39. Ett grepp som kommer att göra att Uttis jägarregemente direkt, liksom säkerligen på sikt fler runt om på finska garnisoner, anpassas för försvarssamverkan och insats med/för/i samarbetsländer och utlandsmissioner.

På och kring flygbasen i Uttis, 13-14 mil nordöst om Helsingfors (eller ca 6 mil till ryska gränsen om man så vill), utbildas och huserar de finska specialförbanden, fallskärmsjägare, militärpolis, helikopterbataljonen m m.

Om Uttis jägarregemente

Uttis – satellitbild, karta, gauvy o dyl

FN Herstal – SCAR-L

Läs även Semper Miles: Nya eldhandvapen för Försvarsmakten kan vara ett faktum inom fyra-fem år och HK 416-karbiner till hela deras hemvärn och nya tunga kulsprutor är på väg samt Framtiden säkrad när SA80-familjen fixas och moderniseras igen och Ryssarna får ny Kalashnikov 2019 men den är redan levererad till utländsk kund!

(Bilden: Den aktuella FN SCAR-L, 5.56 (överst) med syskonet FN-SCAR-H 7.62 undertill. Foto: Arbal01, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

– Finland equips its Special Forces with FN SCAR-L

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]