Foto: Johan Lundahl / Combat Camera / Försvarsmakten

Tusentals unga män och kvinnor rycker in

Ny period för inryckning till grundutbildning är igång. Under sommar och höst, närmare bestämt perioden juni-september, kliver nära 6 000 värnpliktiga fram och vidare in på regementen och anläggningar runt om i landet.

Enligt uppgifter från Försvarsmakten har de första 780 redan inställt sig, fördelade över Norrlands dragonregemente, Bodens artilleriregemente, Dalregementet, Livgardet, Skaraborgs regemente, Göta trängregemente, Luftvärnsregementet, Södra skånska regementet, Göta Ingenjörregemente samt Gotlands regemente. Därefter följer ytterligare sex inryckningstillfällen till samtliga försvarsgrenar och truppslag.

Värnplikten är avgörande för att kunna upprätthålla och utveckla Sveriges militära förmåga. Med värnpliktiga och anställda soldater och officerare bygger vi ett starkare försvar som möter varje hot och klarar varje utmaning.”

Nu väntar dem alla en spännande och givande tid där den egna personen danas, kamratskap bildas, och man blir en skicklig tillgång för nationen. En spännande och givande tid hela vägen fram till utryckning nästa år – och vidare!

Försvarsmakten – Nu börjar nästa värnpliktsår – inryck på flera platser i landet

Försvarsmakten – Värnplikt

Plikt- och prövningsverket – Totalförsvarsplikten

Läs även Semper Miles: Antalet värnpliktiga och underlaget ökar och måste fortsätta öka och Återupprätta nedlagda regementen samt Viktig kunskap om vårt totalförsvar i kurs på nätet och Varmt välkommen (åter) Plikt- och prövningsverket

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Foto: Johan Lundahl / Combat Camera / Försvarsmakten.)

– Thousands of Young Swedes report for Military Service

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]