Foto: Copyright Saab AB

Svenska minröjaren till franska och brittiska marinen

Inom ramen för det fransk-brittiska sedan 2012 pågående samarbetet Maritime Mine Counter Measures (MMCM) har man lagt en första order för att tillföra Saabs unika obemannade minröjningsfarkost ”Multi-Shot Mine Neutralisation System” (MuMNS), för identifiering och neutralisering av undervattensminor med oöverträffad flexibilitet, operativ förmåga och inte minst kostnadseffektivitet.

Vi är stolta att tillkännage våra första kunder på MuMNS. I och med att operatören av farkosten kan neutralisera undervattensminor från ett säkert avstånd, är det med stor framgång vi kan leverera förmågor som möjliggör säkrare och mer effektiva minröjaroperationer”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Antalet farkoster i den aktuella ordern är inte kommunicerat men ordervärdet ligger på cirka 300 miljoner svenska kronor. Beställare är franska Thales Group och leverans av de första systemen kommer ske under 2022.

Saab – Products – MuMNS

Saab – MuMNS – Brochure (PDF)

Thales Group – Defence and Security

The Royal Navy

Marine Nationale

Läs även Semper Miles: Svenska marinen i viktig verksamhet längs Estlands kust och Besök fartygen när de lägger till i Helsingborg samt Kompakt dokumentär ger inblick i röjdykaraspiranternas utbildning och Tillsammans för hantering av och skydd mot sprängämnen

(Bilden: Illustration, MuMNS in action. Foto: Copyright Saab AB.)

– First order for the unique Multi-Shot Mine Neutralisation System (MuMNS) from Saab as a part of the Franco-British Maritime Mine Counter Measures programme

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]