Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Tillsammans för hantering av och skydd mot sprängämnen

Från och med idag är man igång med övningen Swedec EOD Exercise, kanske mer känd i förkortad form som SEE eller SEE 19.

En viktig och återkommande övning för ammunitions- och minröjning med realistiska scenarier för uppgifter i kris och krig som arrangeras av Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec.

Swedec har uppdraget att utbilda Försvarsmaktens ammunitionsröjningspersonal och Polismyndighetens bombtekniker, samla in underrättelser, utveckla metoder och tekniker samt prova ut ny materiel.”

Till 2019 års upplaga medverkar runt 200, i form av övande från Sverige och Finland samt observatörer från flera länder. Här medverkar och samarbetar flera myndigheter utöver Försvarsmakten som polis, räddningstjänst, sjukvård, MSB med flera.

Skillingaryd, Värnamo, Eksjö, Vaggeryd och Hagshult har angivits som övningsplatser. Totalt handlar det om i storleksordningen 150 moment av olika slag där det mesta sker på övnings- och skjutfält men i centralorten Värnamo kommer det i anslutning att genomföras krisövning med insatser mitt i vardagen för att hantera ett fingerat terrorattentat där sprängmedel är inblandat (se tidigare artikel länkad nedan). Allt för att underhålla och utveckla expertkunskaper samt skapa viktiga rutiner och praktiska erfarenheter.

Övningen Swedec EOD Exercise pågår under perioden 8-15 maj.

Övar för att stärka vårt stöd till samhället – SEE 19

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec

Läs även Semper Miles: Bombröjning och stor räddningsinsats efter terrorattack i Värnamo och Nu kommer mer viktig antiterrorutbildning för svenska polisen samt Gemensamma tag mot Improvised Explosive Devices och Nya helikoptrar höjer polisens förmåga mot terror och brottslighet

(Bilden: Försvarsmakten och Polisen samarbetar i ett övningsmoment i ett tidigare års upplaga av övningen. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten.)

– Swedec EOD Exercise 2019. Military and civilian forces on handling munitions, conventional- and improvised explosives

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]