Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Större ubåtsjakt igång utanför Stockholm igen

Den årligen återkommande funktionsövning i ubåtsjakt drar igång idag. Under perioden 4-10 april övar Sverige tillsammans med Finland och USA i Stockholms södra skärgård, klassiska vatten för såväl övning som skarpa insatser, samt utomskärs.

Det vankas många olika moment och scenarier för de deltagande, där personal från samtliga svenska marina förband ingår. Syftet är ”att utveckla krigsförbandens förmågor till väpnad strid samt stärka förmågan att möta ett hot mot Sverige och försvaret av det egna territoriet.”

Försvarsmakten understryker att detta kommer innebära mycket ökad militär närvaro och trafikintensitet. Något som särskilt påtalas är örlogsfartyg som ger flaggsignalen N, E, 2 vilket betyder ”Jag samövar med ubåt” (se bild nedan). Det betyder att man ska sänka farten och passera med stort avstånd. Här gäller det även att ge akt på eventuella signaler. ”Om örlogsfartyget signalerar till dig betyder det att man vill göra dig uppmärksam på något.”

Sju dygn av övning från och med idag alltså. På och under vattenytan samt i luften.


”Jag samövar med ubåt”

Fjärde sjöstridsflottiljen

Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Rapport från Funktionsövning i ubåtsjakt förra året

Läs även Semper Miles: Svensk ubåtsjakt vässar åter klorna i samtliga element och Skärgården snart säker igen – NH90 för ubåtsjakt nu i Sverige samt Nya obemannade miniubåtar för både civilt och militärt bruk och Ger bevisad kränkning mer resurser?

(Stora bilden är från ett annat tillfälle. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten. Vår bild med signalflaggorna bygger på foto från skärgården. Foto: Johan Fredriksson, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv)

– Seven days of Anti submarine exercises in Stockholm southern archipelago, engaging forces from Sweden, Finland and USA

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]