Foto: Holger.Ellgaard

Nya obemannade miniubåtar för både civilt och militärt bruk

Undervattensverksamhet är sedan länge något vi tar på yttersta allvar. Gång efter annan har vi ju (misstänkt) påhälsning av olika slag som vi bemött på olika sätt. Främmande ubåtar o dyl har blivit ett ”kärt” samtalsämne även bland allmänheten sedan åtminstone 1980-talets incidenter och intensiva jakt i våra skärgårdar och vatten.

Miniubåtar, inte ens obemannade, är särskilt nytt eller unikt men på andra sidan Östersjön tar det ryska företaget Rubin designbyrå sedan en tid fram det senaste i ubåtsväg. Jämte farkoster som ”Yunona” och ”Vityaz” talas det mycket om ”Klavesin-2R-PM”. Samtliga beskrivs som obemannade undervattensfarkoster (militärt: ”Unmanned Underwater Vehicles” (UUV) eller civilt: Autonomous Underwater Vehicles (AUV) och följer en ny trend där man bygger för flera uppgifter, både civilt och militärt. Dessa ubåtar har presenterats som verktyg i det civila arbetet med bl a undersökning och utvinning i arktiska-/djuphavsmiljöer, med arbetsdjup på 1.000-11.000 meter, men ska också kunna användas till att skydda rysk kust och intresseområden. Slutsatser som dras inte minst utifrån att leverantören Rubin designbyrå är ett dotterbolag till United Shipbuilding Cooperation, ett av Rysslands tre byråer för militära ubåtar med bl a kärnvapenbärande Yankee-, Delta- och Typhoon-båtar på meritlistan. Rubins chefsdesigner Igor Vilnitom bekräftade även intresset för multi-/breddad användning när han i en intervju i tidningen Krasnaya Zvezda 2015 talade om kommande generationers militära ubåtar.

Och visst kan även sånt här bestyckas. Enligt The Moscow Times arbetar Rysslands motsvarighet till amerikanska flottan och DARPA vidare med skapandet av ”Battle bots” till försvar av den ryska kusten. Enligt bl a BBC och magasinet Our Russia finns en otrevlig variant som kallas Geo-strategic Underwater Robotics Project, ett topphemligt projekt hos Rubin designbyrå, St Petersburg (igen) som kallas ”Status 6-projektet”. Med hjälp av UUV:er och nukleära torpeder skulle man kunna radioaktivt kontaminera en fiendes viktiga kustområden med hamnar, försvarsanläggningar o dyl. Effektivt både i fred och som första- eller senare slag i en krigssituation.

Obemannat är definitivt i tiden. Är det här teknik som även vi skulle kunna dra nytta av – och tvingas värja oss för?

Illustrerad artikel i Our Russia – Russia’s Dual Purpose ”Driller-Killer” Robot Subs

Ryska ambassaden, Sydafrika – twittrar och presenterar bild på Klavesin-2R-PM

Läs även Semper Miles: UAV men som båt på gång från SAAB samt Ryssland bygger mångfacetterad infrastruktur i vattnen i norr

(Bilden visar Fjäderholmarna och Lidingö i inloppet till Stockholm och har ’förhoppningsvis’ inte direkt med artikeln att göra. Foto: Holger Ellgaard, CC-BY-SA-3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Källor: Barents Observer, Navy Recognition, The Moscow Times, Our Russia, USNI News, försvarsindustritidningen Военно-промышленный курьер, Wiki

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]