Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten

Ger bevisad kränkning mer resurser?

Analysen är klar. Efter ett digert arbete där flera myndigheter deltagit stod det i Onsdags ”utom allt rimligt tvivel” att en ubåt kränkt svenskt inre vatten. Snart ett år efter incidenten har Försvarsmakten, utifrån ett bredare underlag och högre klassificering av flera observationer, ännu bättre kunskap och slutsatsen är bättre underbyggd.
Vi hade alltså besök och det kan bevisas. Vilken nationalitet det har rört sig om har dock inte kunnat bestämmas. Arbetet går vidare bl a med bearbetning av fynd och ytterligare sjöobservationer.

Det är positivt att försvaret kunnat presentera detta som både bekräftar främmande verksamhet och samtidigt påvisar hur vår situation ser ut, både vad gäller kränkningar och vad vi har att komma med vid sådana tillfällen. Det här är viktiga erfarenheter som snarast måste beaktas och behandlas på högsta ort. Signalen om behov kan omöjligt passera obemärkt. I ett pressmeddelande skriver Försvarsdepartementet att det ”stärker bedömningen att säkerhetsläget i vår närhet har försämrats”. Med den kunskapen torde Regeringen ha ett ganska enkelt beslut att fatta för att tillföra medel så vi kan stärka vårt kustförsvar i synnerhet och försvaret i allmänhet.

Försvarsmakten – Utom allt rimligt tvivel

(Bilden visar signalspaningsoperatör i arbete på HMS Nyköping.)