Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Rejäl gemensam övning för luftförsvar

Under en dryg vecka övar Skaraborgs flygflottilj och Luftvärnsregementet tillsammans vilket innebär ökad militär aktivitet både på marken och i luften.

Övningen Halmnäs genomförs på flera platser i Skaraborg (Västra Götaland), i ett område som beskrivits sträcka sig mellan Lidköping i norr och Essunga i söder samt Grästorp i väst och Vara i öst. Flyganläggningarna i Såtenäs och Råda, båda västsydväst om Lidköping, har särskilt nämnts som övnings-/utgångsplatser.

Rörelser på marken inkl fordonskolonner på allmän väg och lågflygningar med strids- och transportflygplan kan förekomma, även ”i områden där vi inte syns lika ofta”. Man har även flaggat för att eldgivning med övningsammunition kan förekomma på sina håll ”i mindre omfattning”.

Flygverksamheten genomförs dagtid men intensifiering med start, landning och flygning dygnet runt, alltså även nattetid, är att vänta i veckoslutet 20-23 maj.

Halmnäs pågår i sin helhet fr o m lördag den 15 t o m måndag den 24 maj.

Skaraborgs flygflottilj, F 7

Luftvärnsregementet, Lv 6

Läs även Semper Miles: Satsning för mer och ännu bättre luftvärn och Robot 98 ger modernt luftvärn i toppklass samt Rätt anonym aktivitet på gång över Vänern med omnejd och Viktig förmåga när Hercules landar och lyfter på landsväg

(Bilden är från ett annat tidigare tillfälle. Foto: David Gernes/Försvarsmakten.)

– Week long joint Air Defence Exercise in southwestern Sweden

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]