Foto: Peter Liander, Copyright Saab AB

Satsning för mer och ännu bättre luftvärn

FMV har beställt integrerat sensor- och ledningssystem för Sveriges luftvärn. Det rör sig om en helhetslösning från Saab i absolut världsklass som ytterligare ökar försvarsförmågan.

Affären omfattar tillförandet av ett flertal multifunktionsradar Giraffe 4A och uppgradering av Försvarsmaktens befintliga markradarsystem Giraffe AMB. Det blir även aktuellt med uppdatering och levererans av nya ledningssystem samt omfattande integration av luftvärnsbataljonernas ingående verkanssystem som Eldenhet 98 och Luftvärnssystem 103 (Patriot).

Nu får vi förmågan både att möta angrepp från taktiska ballistiska robotar samt en avsevärt ökad förmåga att upptäcka och bekämpa kryssningsrobotar och stridsflyg”, säger brigadgeneral Laura Swaan Wrede, ställföreträdande arméchef.

Viktigt för vårt försvar och vår försvarsindustri. Arbetet kommer att utföras i Göteborg, Järfälla, Arboga och Halmstad.

Tillsammans med Försvarets materielverk och Försvarsmakten har vi skapat en helhetslösning i världsklass, som integrerar de sensorer, ledningssystem och eldenheter som ingår i luftvärnet. Det är en viktig beställning för Saab och vi är stolta över att leverera en central del av Sveriges försvar”, säger Anders Carp, vice VD för Saab och chef för affärsområde Surveillance.

Den aktuella satsningen för ännu starkare luftförsvar är undertecknad och klar, värd ca 2,1 miljarder svenska kronor och löper över perioden 2020-2025.

FMV – Luftvärnsförmåga under utveckling

FMV – Luftvärnssystem 103 – Patriot

Saab – Land

Luftvärnsregementet – Lv 6

Läs även Semper Miles: Topphemlig fördel tack vare ledande svensk radar och Skydd för angrepp från luften på alla distanser samt Tjeckien i fortsatt satsning med senaste RBS 70 NG och Robot 98 ger modernt luftvärn i toppklass

(Bilden: Saab Giraffe AMB från ett tidigare tillfälle. Foto: Peter Liander, Copyright Saab AB)

– Swedish Defence Materiel Administration (FMV) signed contract with Saab for upgraded and stronger Air Defence

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]