Foto: Semper Miles

Garnisonen växer på sig efter köp men…?

Fortifikationsverket har säkrat övre delen av Umestan Företagspark, närmare bestämt Stadsliden 3:10, som fram till år 2000 var en del av Västerbottens regemente I 20 i Umeå.

Området som ligger i direkt anslutning till nuvarande garnisonen har tidigare till del hyrts för Totalförsvarets skyddscentrum och Västerbottensgruppen. Nu tillförs alltså staten och försvaret cirka 55 000 kvadratmeter mark och åtta byggnader, en betydande fastighet med markytor och lokaler som ytterligare kan anpassas till verksamheten samt möta framtida behov och tillväxt. Förvärvet medför även bättre säkerhet och ekonomi.

En välkommen utveckling men inte utan möjliga orosmoln vid horisonten.

Samtidigt påtalar Umeå kommun sin vilja att expandera staden med bostäder, verksamheter och grönområden på före detta I 20-området, något som kommunen så sent som i oktober 2020 beskrivit: ”förutsätter att Försvarsmaktens nuvarande verksamheter i området flyttas, eftersom störningarna från dem inte är förenliga med bostäder och andra störningskänsliga verksamheter.”

För närvarande kan vi glädjas åt FORTV:s lyckade upphandling som ”utgör avgörande förutsättningar för att Försvarsmakten ska kunna tillväxa i den takt som våra politiker och Försvarsmaktsledningen inriktat” och hoppas att stadsplaneringen inte kolliderar, vare sig nu eller på sikt, för garnisonen och kontakten med staden har varit, och är alltjämt, mycket viktig för Umeå! (Läs även vår tidigare artikel ”Återupprätta nedlagda regementen” länkad nedan.)

Fortifikationsverket

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC

Västerbottensgruppen

Umeå kommun – I 20-området

Läs även Semper Miles: Samnordiskt till skydd mot massförstörelse och farliga ämnen och Återupprätta nedlagda regementen samt Ljudbang över gamla garnisonsstaden togs för vad det var och Militär byggnation för ett par miljarder om året framöver

(Bilden: Umestan, tidigare Västerbottens regemente, I 20. Foto: Semper Miles.)

– Swedish Fortifications Agency (FORTV) in property purchase to secure and meet expansion of Umeå garrison

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]