Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Rätt anonym aktivitet på gång över Vänern med omnejd

Enligt uppgift är det en nära förestående ”militär-/flygövning” men uppgifterna kring den är ytterst knapphändiga då man av vad vi erfar hittills valt att inte kommunicera detta externt.

Det handlar om övningen STEK 21 som från en källa kommer genomföras i eller kring vecka 16 medan andra nämnt mer specifikt den 20-22 april. Helt stängt luftrum med omdirigering för allt annat än militär trafik, i mindre (möjligen rätt intensiva) tidsfönster, dagligen 07:00-08:30 och 10:30-12:00.

Övningsområdet som beskrivits som ”över västra Sverige”, med Karlstad i centrum, inkluderar en yta som lite grovt kan rutas in kring Vänern med Sunne i nordväst, Filipstad och Storfors (norr om Kristinehamn och Karlskoga) i nordöst, Mariestad i sydöst och Mellerud i sydväst.

Oavsett syfte och omfattning visar det på god aktivitet och ordning. För att upprätthålla och utveckla försvaret i luften behöver det flygas. Vi önskar de inblandade i STEK 21 lycka till!

Läs även Semper Miles: Flygvapnet i mer övningar på låg höjd och C/D får specialbehandling när det fortsätter tillsammans med E/F samt Framåt för GlobalEye utomlands och kanske snart även här hemma och Större funktionsövning för ubåtsjakt i sydöst

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]