Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Sverige deltar i årets mest betydelsefulla övning för finska Armén

Finska Försvarsmaktens huvudkrigsövning genomförs i år som tre delövningar för ”samverkan mellan de olika försvarsgrenarna, eldanvändning, logistiska arrangemang och ledarskap samt samverkan med Gränsbevakningsväsendet.” De har planerats och leds av respektive försvarsgren men i varje delövning kommer man alltså att i stor utsträckning att verka tillsammans.

Arméns Northern Forest 21 utgör den största delövningen med ca 7 000 deltagare och hålls i norra Finland, i trakterna kring Rovajärvi (med Finlands största övningsområde), Sodankylä och Kittilä, under två och en halv vecka. I inledande skedet fokuserar man på omfattande skarpskjutningar med artilleri och infanteri följt av tio dygn stridsövningsmoment.

I övningen deltar trupper från Kajanalands brigad, Jägarbrigaden, Markstridsskolan, Björneborgs brigad, Pansarbrigaden, Försvarsmaktens logistikverk, Försvarsmaktens ledningssystemcenter, Försvarsmaktens underrättelsetjänst och Gränsbevakningsväsendet.

Som ett led i samarbetet våra länder emellan (FI-SE) medverkar Sverige under hela övningen med en styrka om totalt ca 350 soldater och officerare som kommer från flera regementen och förband runt om i landet (se länkar nedan). Att finska och svenska styrkor aktivt samverkar utvecklar interoperabilitet, samoperationsförmåga och upprätthållandet av en gemensam lägesbild.

Northern Forest 21 pågår under perioden 17 maj-3 juni och beskrivs av våra finska kollegor som ”Arméns mest betydelsefulla krigsövning i år”.

De andra delövningarna som ingår i huvudkrigsövningen är Ritva 21 som leds av Marinen samt Flygvapnets Ilmataktiikka 21. Under perioden genomförs dessutom flera slutövningar och andra arrangemang, i anslutning till eller på eget håll.

Puolustusvoimat – Finska Försvarsmakten

Maavoimat – Finska Armén

Arméstaben
Artilleriregementet
Försvarsmaktens logistik
Försvarsmaktens tekniska skola
Ledningsregementet
Norrbottens regemente
Trängregementet

Läs även Semper Miles: Bekämpning som får marken och fienden att skaka och Samtliga nyare stridsvagnarna nu levererade till finska försvaret samt Intensivare marint samarbete mellan Sverige och Finland och Slutgiltiga ebjudandet för nya flygplan till Finland och Affärer för nytt luftvärnssystem även till Finland

(Bilden: Svensk och finsk soldat i samverkan vid ett annat tidigare övningstillfälle. Något beskuren bild. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten.)

– Sweden takes part in Finland´s most important military exercise of the Army this year – Northern Forest 21

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]