Foto: Israel Defense Forces / Nehemiya Gershuni-Aylho

Affärer för nytt luftvärnssystem även till Finland

Till skillnad mot andra större investeringar som projekten för nya stridsflygplan och marinens program Flottilj 2020 är det här är något man inte direkt basunerat ut. Men enligt uppgifter på senare tid i bl a Helsingin Sanomat rör det sig framåt för en möjlig, kommande affär för anskaffning av nytt luftvärnssystem i Finland.

Ursprungligen ska ett tiotal leverantörer, som inte namngivits, ha visat intresse men i samband med att man under hösten sänt begäran om deltagande för anbud har det framkommit att det redan kokat ner till att röra sig om fem kandidater och vilka, nämligen: Diehl Defense, Israel Aerospace Industries, Kongsberg Defense and Aerospace, MBDA Missile Systems samt Rafael Advanced Systems.
Gabriel/IAI är ju för övrigt den nya leverantören av sjömålsrobot/ytavvärjningsrobot till Finland efter att man lämnade Saabs RBS15 i upphandlingen 2018.

Lite grovt kan vi anta att behovet för förstärkning på det här området ser ut ungefär som i Sverige där vi som bekant bestämt oss för amerikanska Patriot (Luftvärnssystem 103), enligt FMV med planerad leverans till Försvarsmakten under 2021 och 2022. Ett system som inte ser ut att finnas med som kandidat för Finland! Bland spekulationerna kring orsaken till detta har bl a syftet med systemen nämnts. När svenska myndigheter talar om ”Försvar mot snabba, målstyrda robotar” tenderar man i Finland att fokusera på fientliga flygstridskrafter. Även prislappen har förts på tal.

Vad gäller den möjliga finska jätteaffären är ännu detaljer som kravbild, tidplan och budget hemliga. Slutdatum för inlämnande av anbud, en viktig milstolpe, har dock uppskattats kunna bli till sommaren 2021.

Diehl Defense
Israel Aerospace Industries
Kongsberg Defense and Aerospace
MBDA Missile Systems
Rafael Advanced Systems

Puolustusministeriö – Försvarsministeriet

FMV – Luftvärnssystem 103 – Patriot

Läs även Semper Miles: Utbildning för grunder i Lv-system 103 och Tyska terränglastbilar är beställda för våra Patriot-system samt Skydd för angrepp från luften på alla distanser och Robot 98 ger modernt luftvärn i toppklass

(Bilden: Robotar avfyras från ett israeliskt LV-system. Foto: Israel Defense Forces / Nehemiya Gershuni-Aylho, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

– High Level Air Defence project for Finland. Five possible defence manufacturers has been named for invitation to tender