Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

SVF i möte med Hultqvist om inkluderande och inflytande

Sveriges veteraner efterlyser större intresse från politikerna och har en uttalad vilja att bl a delta i samhällets krisberedskap och bidra med sina erfarenheter i skolan.

Cirka 100 000 svenskar har genomfört internationell tjänstgöring och ytterligare över en halv miljon nära anhöriga har direkt berörts. ”Det politiska intresset för svenska veteraner måste sträcka sig längre än att fira veterandagen 29 maj”, sa Sverker Göranson, ordförande för Sveriges Veteranförbund och tidigare ÖB. ”Det gäller både regeringen och oppositionen”.

Under gårdagen träffade Sveriges Veteranförbund (SVF) försvarsminister Peter Hultqvist för att presentera sitt idéprogram ”Veteranpolitik för Sverige” med konkreta förslag och målbild på nationell, regional och kommunal nivå. Med på det digitala mötet fanns ett 70-tal företrädare för samtliga av Sveriges 29 anslutna veteranföreningar.

Försvarsministern tackade alla för engagemanget i veteranrörelsen och berättade om såväl pågående som kommande arbete med och för våra veteraner, bl a om nya försvarspropositionen där en aktiv och levande veteranpolitik ingår. Vidare gavs en lägesbild av det säkerhetspolitiska läget i världen, behovet av svensk stabilitet och tillväxt för det svenska försvaret.

Från SVF ser man det här som ett första möte och att framöver tillsammans med försvarsministern och regeringen påverka veteranpolitiken i Sverige. Härnäst ser det ut att bli ett fysiskt möte på departementet kring önskemålet att varje kommun bör utse en veteranansvarig.

Sveriges Veteranförbund finns till för alla svenska veteraner. En veteran är en person som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det kan vara en brandman som hjälpt till utomlands vid en jordbävningskatastrof, en polis som arbetat utomlands för Rikspolisstyrelsen eller en soldat som gjort FN-tjänst. Den gemensamma nämnaren är att de har ställt upp när världssamfundet kallat till insatser för fred i världen.

Sveriges Veteranförbund – idéprogram Veteranpolitik för Sverige (PDF)

Sveriges Veteranförbund

Läs även Semper Miles: Tidigare ÖB om SVT:s ovilja att uppmärksamma Sveriges veteraner och Veterandagen blir allmän flaggdag samt Annorlunda veterandag kan nå, förstås och uppskattas av fler och Just nu nära 500 svenskar aktiva i internationella insatser

(Bilden: Försvarsminister Peter Hultqvist i videomöte med veteraner om nytt veteranpolitiskt program. Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet.)

– Swedish Veteran Association, SVF, met with Defence Minister Hultqvist on Veteran Policy for Sweden

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]