Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

För att ännu bättre möta eventuella bränder

Sommarsäsongen närmar sig och med det risken för skogsbränder. Det har vi ju onekligen blivit väl medvetna om de senaste åren. Idag har vi skapat bättre resurser, rutiner och inte minst samverkan för att möta detta hot.

Nu genomförs den första större övningen där samtliga led görs redo för att kunna sättas in och samverka på mest effektiva och säkraste sätt.

Den 18 maj kommer man i Blekinge att öva bekämpning av skogsbrand med helikoptrar, skopande flygplan och personal på marken.

Tillsammans ska man ta hand om en fingerad skogsbrand på Rosenholms övnings- och skjutfält utanför Karlskrona. Omfattning, omständigheter och utveckling tas i noga beaktande för koordinering medan de flygande enheterna hämtar släckvatten från havet samt från Hjortsjön en bit in i landet för att vattenbomba.

Försvarsmakten, Kustbevakningen, MSB, Räddningstjänsten och Länsstyrelsen deltar i övningen som pågår i omgångar över hela tisdagen från 08:00 till 16:30.

Film: Mindre skopande flygplan under insats (0:49 min)

Krisinformation.se – Samhällets ansvar vid en skogsbrand

Försvarsmakten och skogsbränderna 2018

Läs även Semper Miles: Ytterligare två flygplan för brandbekämpning och Helikopterflottiljen kämpar för att få öva brandbekämpning samt Skydda dig mot brand – testa din brandvarnare och Att ta hänsyn till och försvara miljön

(Bilden är från ett tidigare skarpt tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten. Filmen: MSB Youtubekanal.)

– Common training to meet future forest fires

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]