Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Frisell ny chef för FMV:s ledningsstab

Mikael Frisell tar ännu ett kliv uppåt och tillträder den 1 juli 2022 befattningen som chef för FMV:s ledningsstab.

Han kommer närmast från uppdraget som chef för verksamhetsområdet Armémateriel på Försvarets materielverk där han under fyra år blivit ett känt namn i och med det digra och framgångsrika arbetet med olika materielprojekt, internationella samarbeten etc.

Frisell har utöver det många erfarenheter med sig, bl a från flera viktiga poster i Högkvarteret, som chef för Norrbottens regemente och Militärregion Nord samt längre tillbaka chefsbefattningar i Nordic Battlegroup m m.

Det här känns som ett mycket klokt och naturligt val och vi ser fram emot fortsatta framgångar till gagn för återuppbyggnaden av vårt försvar.

I och med tillträdandet som chef för FMV:s Ledningsstab befordras Mikael Frisell till generalmajor.

Mikael Frisell på Twitter

Försvarets materielverk – Om FMV

Fler aktuella utnämningar och befordringar inom Försvarsmakten

Läs även Semper Miles: Tacknämligt fortsatt full rulle på FMV och Granatgevär 18 ersätter tidigare GRG samt Klart för renovering av resterande stridsfordon 90A och Klart med val av system och leverantör för NCU och Nya eldhandvapensystem är nära förestående

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle. Beskuren bild. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten.)

– Mikael Frisell promoted Major General and Chief of Staff at Swedish Defence Materiel Administration, FMV

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]