Foto: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Nya eldhandvapensystem är nära förestående

Vi har vid flera tidigare tillfällen berört soldatens vapen, både vad som varit och vad som komma skall. Framförallt det senare väcker stort intresse och genom åren är det väl framförallt efterföljaren till Ak 5 som berör där ute. Men det rör sig om mer än ”bara” automatkarbiner.

Det har tagit en del tid och informationen har varit ytterst knapp, för att inte säga obefintlig, men på senare tid har det definitivt rört på sig ordentligt. Här och där har den vakne kunnat skönja bekräftelse på att arbetet varit och är igång.
Trots att nya eldhandvapensystem inte nämnts offentligt av Försvarsmakten eller ens listas bland projekten hos Försvarets materielverk har det ändå tacknämligt kommit lite uppdateringar från framförallt brigadgeneral Mikael Frisell, chef för verksamhetsområde Armémateriel på FMV. Ännu tämligen generellt men det är ändå trevligt eftersom det bestyrker att takten ökat och målet nu är i sikte.

I veckan som gick satte Officerstidningen fokus på det här i en läsvärd artikel där Frisell medverkade och man kunde bland annat slå fast att ”upphandlingar av nya eldhandvapensystem är nära förestående” och att de beräknas kunna komma ut på förband till 2024, vilket ger ungefär samma tidsfönster som vi uppskattat och sett fram emot (se bl a tidigare artikeln ”Nya eldhandvapen för Försvarsmakten kan vara ett faktum inom fyra-fem år” länkad nedan).

Flera heta kandidater för ny automatkarbin, prickskytte-, skarpskytte- och självskyddsvapen finns redan införskaffade, som man bekantat sig med och testar, parallellt både i Sverige och Finland och man delar erfarenheter för: ”hela eller delar av de nya vapensystemen kan komma att köpas in tillsammans med Finland” enligt Frisell i Officerstidningen! Något som både skulle kunna skapa bättre volymer, förutsättningar (prislappen) samt göra gott för ännu bättre interoperabilitet och försvarssamarbete. Avtal för möjliga gemensamma upphandlingar på det här området är redan undertecknat!

Hoppet lever i allra högsta grad för Ak 6 och mer och det börjar kännas riktigt, riktigt nära nu!

Officerstidningen – Nya eldhandvapen levereras 2024

FMV – Avtal med Finland om gemensam upphandling av eldhandvapen och tillhörande teknik

Läs även Semper Miles: Nya eldhandvapen för Försvarsmakten kan vara ett faktum inom fyra-fem år och Begäran om information för upphandling av nya prickskyttevapen samt Avtal och order tecknat för senaste granatgeväret till Försvarsmakten och Tilldelade personliga eldhandvapen

(Bilden är en illustration från ett tidigare tillfälle. En svensk soldat med Ak 5C. Något beskuren bild. Foto: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet, PD https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain.)

– New personal Weapon Systems for the soldiers of Swedish Armed Forces 2024. In tests now

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]