Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Ett par hundra soldater förstärker säkerheten kring makten

Mitt i vecka 47 kommer cirka 200 soldater genomföra ett välmatat övningsdygn mitt i Stockholm.

För att öka Livbataljonens förmåga att stödja andra myndigheter med skydd och bevakning av samhällsviktiga anläggningar marscherar man ut från Kavallerikasern intill Högkvarteret på Lidingövägen, genom stan till det speciella övningsområdet Riksplan/Helgeandsholmen med omnejd. Här finns landets styre – regering och riksdag samt kungliga slottet m m.

Från förmiddag onsdag den 20 november till morgonen dagen därpå förstärks bevakningen med militära posteringar, vägspärrar och patrullering. Enligt information från Försvarsmakten kommer det att bli en hel del personal i området men att det inte kommer påverka det vardagliga allt för nämnvärt (och det blir inget pangande den här gången).

Livbataljonen är det insatsförband som vid kris och krig förstärker skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning samt viktiga objekt i och omkring huvudstaden. Därför övar bataljonens soldater och officerare på olika platser och miljöer i centrala Stockholm.” Något som väl de allra flesta av oss förstår, accepterar och uppskattar.

Riksplan – satellitbild, karta, gatyvy o dyl

Kavallerikasern – satellitbild, karta, gatyvy o dyl

Livbataljonen

Livgardet

Läs även Semper Miles: Ny fana högtidligt ur Konungens hand och Bra framryckning i huvudstaden samt Norska huvudstaden försvaras i lokal storövning och En hel veckas Huvudkrigsövning med niotusen koncentrerade i Helsingforsregionen

(Bilden är från en tidigare övning i Stockholm. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten.)

– Rapid military exercise in central Stockholm, Wednesday to Thursday, where some 200 from the Life Guards will further secure Government and Parliament area

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]