Foto: Ane Olivie Oppheim/Forsvaret

Norska huvudstaden försvaras i lokal storövning

På senare tid har vi återuppväckt övningar där vår personal syns, t o m inne i städer. Det blir påtagligt, att de finns och vad de gör samt förväntas göra. Något som väcker förståelsen, nyfikenheten och tryggheten hos de allra flesta. Flera orter har haft större övningar på ca 250-500 man uppbackade av markfordon, båtar och flyg.

I Norge pågår just nu något liknande fast på en helt annan skala. Inte mindre än 3000 är satta på fötter för en veckolång övning under perioden 11-18 september. Förutom Oslo omfattas Akershus, Telemark och Buskerud.
Huvuddelen av styrkorna kommer från fyra av Norges elva Hemvärnsdistrikt. Man passar på att ta ett stort grepp. Fler medverkande är: ”H M Kongens Garde, Oslo garnisonsforvaltning, Kystvakten, Forsvarets sanitet, Nasjonal logistikkommando, Forsvarets militärpolitiavdeling, Cyberforsvaret, Politiet, Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus.”

Inriktningen är stenhård där man övar de allvarligaste scenarierna utifrån väpnat angrepp i en krigssituation. Försvarsmakten koncentrerar sig på det direkta hotet medan det civila samhällets funktioner backar upp. Från och med i morgon torsdag går man igång med fältdelen, den mer praktiska delen som kommer att synas och höras på riktigt.

Heimevernet

Läs även Semper Miles: Viktig öppen faktakälla från och om norska försvaret och Fakta för HV:s framtid i ljuset först efter riksdagsvalet samt Förbättring genom nedskärning när 126 polisstationer försvinner?

(Bilden är från ett tidigare övningstillfälle. Foto: Ane Olivie Oppheim/Forsvaret.)

– Larger local exercise where some 3,000 defends Norways capital Oslo during this week.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]