En hel veckas Huvudkrigsövning med niotusen koncentrerade i Helsingforsregionen

I morgon brakar det loss i Finland när övningen Uusimaa 17 börjar och pågår till den 4 december. Totalt ca 9 000 deltar från Armén, Marinen och Flygvapnet. Med i övningen finns även gränsbevakningen, Polisen, Tullen, Strålsäkerhetscentralen, Trafiksäkerhetsverket, Nordsjö hamn och Helsingfors räddningsverk. Det faller sig så naturligt. Generalmajor Petri Hulkko (ur filmen nedan): ”Hos oss i Finland har myndighetssamarbetet långa och förtjänstfulla traditioner som utgör en del av den övergripande säkerheten. Ingen myndighet klarar sig på egen hand. Övningen Uusimaa visar [även] att den allmänna värnplikten är ett välfungerande system.”

Nämnda deltagare ovan samt övningsområden, sydkusten med inland, anger tydligt att det handlar om totalförsvarsskydd av huvudstaden och dess omgivningar, ända ut mot Hangö i sydväst till (åtminstone?) bort mot Emsalö i öst.

Från armén medverkar trupper från Gardesjägarregementet, Karelska brigaden, Arméstaben, Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och Uttis jägarregemente med flertalet fordon bl a Leopard-stridsvagnar, skyddade trupptransportfordon typ Sisu XA203 och CV9030-stridsfordon.
Marinen deltar med största delen av sin stridsfartygskapacitet och en betydande del av kusttrupperna: robotbåtar, minfartyg, minfärjor, minsökare, robotbåtar, stödfartyg, kustförband, specialtrupper och sjömålsrobotbatterier.
Flygvapnet utgår från flera baser i landet. Totalt ett tiotal flygfarkoster som Hornet, HawkJet, sambands- och transportplan med, som man uttrycker det, ”verksamhet riktad över befolkningscentra i bland annat huvudstadsregionen”. (På flygsidan medverkar även Arméns helikoptrar och drönare samt gränsbevakningsväsendets helikoptrar och flygplan.)

Målet är att öva försvar av Helsingforsregionen och kusten tillsammans med andra myndigheter i en snabbt eskalerande situation. Det här kommer garanterat inte att kunna passera obemärkt med dessa volymer så koncentrerade i samtliga element. Vi tror ändå att befolkningen har full förståelse för syftet och t o m här och där tar tillfället i akt att få en glimt av nationens försvar i full aktion under veckan.


Film: UUSIMAA17 – Valmiutta maalla, merellä ja ilmassa. Textad på svenska! (3:40 min)

Läs även Semper Miles: Finland ser behov och bygger vidare på sitt försvar och Virtuell utbildning för samtliga förband samt Mycket intressant insyn i finska försvaret och Samnordiskt till skydd mot massförstörelse och farliga ämnen

(Bilden: En finsk sjömålsrobotenhet, Sisu SK242 MTO-85M (RBS-15) uppställd vid ett tidigare tillfälle. Foto: MKFI, PD CC0.)

– Some 9 000 troops in Finnish Defence Forces main exercise Uusimaa 17, with focus on defending the capital area and southern coast.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]