Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Cirka 100 skadade i våldsam attack utanför Borås

Ett fientligt specialförband av någon sort har överraskande attackerat militär personal och civila som samlats för utbildning strax utanför Borås. Hundratalet är skadade och måste omedelbart tas omhand!

Stort masskadeutfall är scenariet som möter deltagarna i katastrofövning Liv 19 som genomförs hela dagen i morgon fredag. Skadeplatsen är Bråt skjutfält och en stor del av de skadade måste vidare till Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Realistiskt så det förslår med skademarkörer och samhällets samlade krafter för kris och krig.

Hela kedjan testas och bedöms. Det blir omfattande aktivitet på plats som leder till mycket trafik med transporter med militärfordon, ambulanser och helikoptrar.
Ordentligt med information har gått ut till allmänheten och det blir bemannat, skyltat och mediebevakat. Det här kommer definitivt att märkas av i såväl gatubilden som i luften, inte minst kring sjukhuset (där den ordinarie verksamheten inte påverkas utan pågår parallellt under dagen).

Övergripande mål för övningen är att säkerställa Södra Älvsborgs sjukhus beredskapsplan och utveckla sjukhusets förmåga att leda, samverka och samordna omhändertagandet av ett omfattande inflöde av svårt skadade patienter med varierande skador. Dessutom ska förmågan till civil-militär samverkan vid allvarlig händelse med många skadade öka. Liv 19 ska bidra till att bygga ett starkare och robustare mottagande av ett stort skadeutfall.”

Katastrofövning Liv 19 är ett samarbete mellan Försvarsmedicincentrum och Södra Älvsborgs sjukhus och pågår mellan 09:00 och ca 15:00, fredag den 4 oktober.

Information till dig i Boråsområdet om katastrofövning Liv 19 den 4 oktober – Broschyr (PDF)

Försvarsmedicincentrum (FömedC)

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Södra Älvsborgs sjukhus – Satellitbild, karta, gatuvy m m

Läs även Semper Miles: Hundratals skadade tas omhand efter attack i Göteborg och Ingen garnison, ingen sjukvård, ingen landsbygd? samt Ny lag kan ge färre lycksökande fotografer på olycksplatser och Sverige bäst på avancerad taktisk sjukvård

(Bilden är från Katastrofövning Liv 18, den gången i Göteborgsområdet. Beskuren bild. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten.)

– Large Disaster Exercise in Borås city and surroundings. Armed- and civilian Forces to care for hundreds of injured

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]