Riksdagspartierna om värnplikt – Alliansen

Alliansen, d v s Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har regerat de senaste två mandatperioderna. Vad har de att informera folk och väljare om värnplikten som sattes ”vilande i fredstid” 2010. Eftersom vi upplever det som intressant har vi besökt riksdagspartiernas webbsidor och sökt på ”värnplikt”. Resultatet för Alliansen finner du nedan.

Moderaterna

Inga sökresultat alls. Varianter är också resultatlöst.

På sidan Försvar fokuserar man på solidarisk säkerhetspolitik och talar om fördjupade samarbeten. Värnpliktens vara eller icke vara lyser med sin frånvaro.

Centerpartiet

Två sökträffar där man klargör att man önskar försvara landet men ställer sig bakom de nedskärningar som skett i Försvarsmakten samt att värnplikt och obligatorisk medborgartjänst, t ex inom krisberedskap, sjukvård o dyl strider mot partiets principer om det fria valet!

Slopad värnplikt, Kevin Federley, 8/4 2005
”De senaste årens förändringar i försvaret har i stora delar varit välbehövliga, Vi går nu från ett försvar byggt på många soldater till ett försvar byggt efter en ny era inom konflikthantering. /../”

Försvar och utrikespolitik, Slutprotokoll, Centerpartiets partistämma 19-22 september 2013
Motionsyttrande till tre motioner om att återinföra värnplikt, medborgartjänst samt att trygga vårt behov av personal/soldater samt ha kapacitet att försvara hela Sverige genom värnplikt:
”Den 1 juli 2010 avskaffades värnplikten i fredstid. Det tycker Centerpartiet är bra. Vi har länge arbetat för att frivillighet, motivation och viljan att tjänstgöra i insatsförsvaret nationellt och internationellt ska utgöra grunden för rekrytering /../ Det är viktigt att Försvarsmaktens fortsätter att effektivisera organisationen. Det är också viktigt att man hittar lösningar för att få nyrekryterade soldater att stanna kvar /../ Samtidigt måste man orka hålla ut och ge stora omställningsprocesser /../ tid att sätta sig /../ En obligatorisk medborgartjänst strider mot principen om det fria valet och är inget som partistyrelsen förordar.”

Partistämman beslutade att avslå de tre motionerna.

Folkpartiet

Många sökträffar men varenda en skickar oss till ”Åh, nej! Sidan du letar efter kan inte hittas.” Det är klart förvirrande!

Vi gick istället raka spåret till Försvar under deras förklaring av sin politik.

Där nämner man, om inte värnplikt, så soldaten:
”Förbättra anställningsvillkoren för soldaterna och belöna dem som fullgör sin utbildning och sina övningar.”

Kristdemokraterna

Ger inte mindre än 133 sökresultat rörande värnplikt. Fast det är dock ett resultat av att sökfunktionen fyller på med 132 resultat för andra ämnen. På sidan Värnplikt finner vi följande:
”I fredstid ska inte längre allmän värnplikt råda, men totalförsvarsplikten gäller annars alla svenska medborgare. Den som av samvetsskäl inte vill göra vapentjänst ska beredas civil tjänst, då staten ytterst sett inte äger rätten till människans liv. Den som fullgör militärtjänst bör se sig som stående i fredens tjänst och som väktare av medmänniskors trygghet och frihet.”

 

(Det här är en snabbundersökning av vad för tillgänglig information i ämnet värnplikt som riksdagspartierna serverar oss väljare via sina officiella webbsidor. För den vetgirige med gott om engagemang och tid finns garanterat mer att tillgå vid kontakt med respektive parti.)