Riksdagspartierna om värnplikt – Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är ett oppositionsparti som i flera omgångar samarbetat och samregerat med Socialdemokraterna. Vad har de att informera folk och väljare om värnplikten som sattes ”vilande i fredstid” 2010. Eftersom vi upplever det som intressant har vi besökt riksdagspartiernas webbsidor och sökt på ”värnplikt”. Resultatet för Vänsterpartiet finner du nedan.

Vänsterpartiet

Deras webbsida ger några få sökträffar rörande ”värnplikt”.

Vänsterpartiet vill ha ett starkare försvar, 20/6 2013
”/../ Vi vill ha ett folkförsvar, inte en yrkesarmé /../”

Försvarspolitiskt uttalande, antaget av Vänsterpartiet partistyrelse (2013)
”/../ återinförandet av värnplikten [är] Vänsterpartiets enskilt viktigaste försvarspolitiska fråga. Vi vill att alla män och kvinnor i Sverige ska mönstra och att alla som är lämpliga ska genomföra en kortare militär grundutbildning. En framtida pliktlag ska ge möjlighet till såväl militär som civil tjänstgöring /../ Hemvärnet eller de frivilliga försvarsorganisationernas insatser kan dock inte ersätta behoven av en verklig värnplikt och en modern Försvarsmakt /../”

Under Vår politik där man i korthet samlar partiets politik saknas information om försvar!

 

(Det här är en snabbundersökning av vad för tillgänglig information i ämnet värnplikt som riksdagspartierna serverar oss väljare via sina officiella webbsidor. För den vetgirige med gott om engagemang och tid finns garanterat mer att tillgå vid kontakt med respektive parti.)