En insats för samhället – bli Polis

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Vill och kan du tänka dig att bli en del av detta viktiga arbete? Har du förmågan att uppträda sakligt utan att dina egna värderingar och behov står i fokus, är du rättsmedveten och har en klar uppfattning om demokratiska grundvärderingar, kan du hantera uppkomna, ej planerade, situationer? Det är några av kraven på egenskaper du behöver för att bli Polis. För att bli antagen till utbildningen måste du bli godkänd i de olika delmomenten i antagningsprocessen. Yrket innebär både fysisk och psykisk press, därför måste du som söker ha rätt förutsättningar.
Datum för nästa ansökningsperiod är ännu inte spikat men blir troligtvis någon gång under november 2015 och januari 2016. Ansökan gäller då antagning till polisutbildningen som börjar hösten 2016.

Läs mer om yrket, utbildning, krav, andras erfarenheter m m: https://polisen.se/Bli-polis/
Se även information från Rekryteringsmyndigheten:
http://www.rekryteringsmyndigheten.se/malgruppsnavigering/om-du-skall-testas/nar-du-soker-till-polisutbildningen/