Foto: Robin Kruger/Forsvarsmakten

Gärna välbehövda återetableringar i kölvattnet av fokuset på Norrland

Flera platser och kommuner i Norrland har märkt ökad militär närvaro på sistone och tänk vad extra populära de södra delarna av Norra militärregionen (MR N), alltså Jämtlands- och Västernorrlands län, har tenderat att bli.

Samtliga försvarsgrenar har varit och/eller är i krokarna på olika sätt för övning, uppvisning o dyl och det berättas gärna om det. Nu senast Livregementets husarer som lyfter fram spaning, noggrant utförd kring Östersund.

Norrland är stort och behöver på många håll återfå fast närvaro för ett försvar som i modern tid försvunnit. Vi har varit på det här tidigare och påtalat det stora tomrummet just här (se t ex ”Vad blir nästa ’Gotland’ när Gotland nu åter är på kartan” nedan).

Det känns som det skulle finnas fog för något slags axel Östersund-Sollefteå-Härnösand. Nog skulle det smaka med flygvapnet återetablerat i Östersund där ju Jämtlands flygflottilj F 4 huserade 1926–2004, ett infanteriregemente åter på plats i Sollefteå där Västernorrlands regemente I 21 en gång fanns i över 100 år fram till 2000 och till sist riktig marin verksamhet för Norrlandskusten kanske förlagd till Härnösand?

Flera utbrister säkert att Norrland är betydligt större än så, typ halva Sverige, att det här nog skulle vara bra men att det behövs mer! Västerbotten då? Dalarna? Gävleborg? Jo, det är riktigt men vi måste börja någonstans och troligen ”i mitten”.

Samtidigt ska vi inse att inget är beslutat men att den ökade närvaron tyder på någonting. Att hela Sverige ska försvaras och att hemvärnsförbanden och lösningen med tillresta styrkor behöver ses över och förstärkas med stående utbildningsförband och garnisoner. Här föreligger även möjliga förtjänster, liv och utveckling för samhällen och regioner samt viktig grund för totalförsvar.

Militären har alltså åter kommit på plats, det talas friskt om det och kanske får vi inom en inte allt för avlägsen framtid se återetablering i mellersta och södra Norrland.

Läs även Semper Miles: Vad blir nästa ”Gotland” när Gotland nu åter är på kartan och Kanske ny vår för Norrlands försvar och samhällen samt Ingen garnison, ingen sjukvård, ingen landsbygd? och 13 garnisonsorter nu och då

(Bilden: En fjärrspaningssoldat dokumenterar verksamheten vid spaningsobjektet. Från dagens artikel ”Att se utan att synas” från Försvarsmakten. Beskuren bild. Foto: Robin Kruger/Forsvarsmakten.)

– Much higher attention to mid Sweden from the Armed Forces. Is there long needed reinstatements on their way?

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]