Foto: Joshua06

Kanske ny vår för Norrlands försvar och samhällen

I och med värnpliktens återkomst behövs förläggningsorter och kanske kan ett och annat regemente få återuppstå. I Västernorrland ser Länsstyrelsen intresserat över möjligheterna i de gamla garnisonsorterna Sollefteå och Härnösand vid Norrlandskustens mitt. Städer sedan mycket länge kända för sin militära verksamhet.

Härnösand hade haft kustartilleri på orten i 55 år när KA 5 försvann 1998 och anrika marinkommandot gick samma väg två år senare. Sollefteå, som just nu är på tapeten med vårdnedläggelser och ”föda i bil”, tappade I 21 och T 3 år 2000. Kräftgången har dessutom fortsatt i Västernorrland i modern tid. Enligt en kartläggning från Statskontoret försvann här 441 statliga jobb under perioden 2008-2014. Flest i landet.

Det känns garanterat lite extra sorgligt för många som påminns om försvinnandet av en solid struktur i och med det politiska ”försvarsexperimentet” och som tenderar att fortsätta påverka.
Men nu känns det alltså som att möjligheter för återuppbyggt regionalt försvar, med allt gott det innebär av positiva samhällseffekter, står för dörren! En känsla som de är mer än värda, i Norrland och i fler åderlåtna områden runt om i Sverige! Västernorrlands regementes motto känns mycket träffande i sammanhanget: ”För ditt land, din hembygd, ditt regemente”.


Hägglunds film om [jubilerande] Västernorrlands Regemente 1986 (7:46 min)

Läs även Semper Miles: Återupprätta nedlagda regementen och 13 garnisonsorter nu och då samt Ingen garnison, ingen sjukvård, ingen landsbygd? och Vad blir nästa ”Gotland” när Gotland nu åter är på kartan

(Bilden: Stolta fasader vid f d Västernorrlands regemente, I 21, Sollefteå. Foto: Joshua06 CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Källor: Allehanda, SR Västernorrland, Wiki

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]