Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Vad blir nästa ”Gotland” när Gotland nu åter är på kartan

Under åratal har det uppmanats till fokus på Gotland, något som varit mer än nödvändigt och något som vi ansvarskännande självklart ställt oss bakom. På den stora, strategiskt viktiga ön som fram till ödesåren 2000-2005 varit välbefäst har man nu frångått grundprincipen med tillrest försvar och det byggs åter upp en fast militär närvaro. Det har tagit tid att nå dit men nu är man i full gång. Mycket, mycket bra!

Det har det blivit dags att lyfta blicken och även se hur det är ställt med den militära närvaron i resten av vårt avlånga land. Överallt och för samtliga truppslag. Försvarsmaktens närvaro skänker såklart skydd, trygghet och bättre organisatoriska möjligheter men även generella positiva effekter på samhällen och regioner. Vi behöver fler ”Gotland”. Är det svårt att finna kandidater? Knappast! Kanske borde just din hembygd och/eller favorittruppslag stå på tur.

Hur är det med den fasta närvaron norr om en tänkt linje mellan Boden/Luleå och Arvidsjaur? (KARTSKISS HÄR!) Förr var man ”beredd på allt överallt”. Nu är det tyvärr rätt stilla.
Och söder om det? Låt oss utgå från samma linje, Boden/Luleå – Arvidsjaur, och dra ytterligare en som skär Uppsala – Såtenäs. Vad finns i det enorma landområde däremellan förutom Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå med en personal om 172 uniformerade och civila själar? Inte mycket. Vad finns förresten i Uppsala (som ju inte ens ligger i Norrland)? Två utbildningsinstitutioner samt delar av Försvarsmaktens logistik!
Detta utgör en mycket stor del av Sverige. Vad sägs om att här återupprätta ett par-tre infanteriregementen, Norrlandskustens marinkommando (MKN) och en av flygflottiljerna F 4 (Östersund) eller F 15 (Söderhamn) samt inte minst 213:e Stridsflygdivisionen Urban Gul i Kiruna? Nästa Gotland kanske är delar av Norrland?

Tittar vi närmare på den senare linjen, Uppsala – Såtenäs, tvingas vi inse att även halva Svealand hamnar ovanför och utanför i den västra delen med Karlstad i spetsen.

Vi lämnar linjer och landsdelar. För centrala Sverige rör det sig snarare om ett bälte rätt över landet med både ”framsida” och ”baksida” (vilket som är vilket får var och en själv tycka som den vill). Det är befolkningstätt och här finns större delen av vårt försvar. Det betyder dock inte att allt är frid och fröjd. I Göteborg t ex, den näst största staden vi har och vår viktigaste hamnstad, representeras Försvarsmakten av Försvarsmedicincentrum och i garnisonens presentation räknas det in marina enheter som även representerar östkusten samt hemvärnsungdom och rekryteringsmyndigheten, polisen, FORTV, m fl.
I det här bältet mellan väst och öst behövs infanteri, ingenjörsregementen (notera plural), luftvärnsregementen, pansar öster/nordöst om Vättern OCH återupprättandet av Huvudstadsjakten eftersom Stockholms närmaste flygflottilj idag är F 17 vid Vänerns södra stränder!!! Kanske borde någon av våra största städer vara nästa Gotland?

Vi är ett land med långa kuststräckor och skärgårdar. Därför behövs generellt en utökning av Marinens volym och bestyckning liksom Kustartilleriets återkomst!!! Marinkommando Väst och Ostkustens Marinkommando, tack!

Försvar av hav och kust gäller såklart inte minst i våra sydligare delar. Hur ser det ut med den militära närvaron längs Östergötlands- och Smålandskusten? På och kring Öland? Skåne runt?
Vi suktar efter kraften som Hässleholm en gång stolt kunde leverera och varför inte öppna flygflottiljen i Ängelholm, F 10 igen? Hur vore det med ett artilleriregemente och en helikopterdivision även i söder? På Gotland behövs vidare (bl a) en stationär Stridsflygdivision! Kan nästa Gotlandssatsning komma att ske i sydöst eller t o m på Gotland självt?

Kandidater för återupprättande av försvar finns som synes. Här är mer att önska och lyfta fram men vi har valt att vara blygsamma för att inte skrämma vare sig beslutsfattare eller vanligt folk.
Arbetet måste gå vidare. Att våga se behov, skapa lösningar och besluta om genomföranden! Gärna på flera områden och geografiska platser samtidigt men för all del, kan vi bara fokusera på en sak i taget är den naturliga frågan – Vad blir nästa ”Gotland” – och hur snart?


Kartskiss,  linje mellan Boden/Luleå och Arvidsjaur samt Uppsala – Såtenäs

Läs även Semper Miles: Inrikes- och utrikesläget kräver ansvar och handling och Gotlands regemente äntligen tillbaka samt Kanske ny vår för Norrlands försvar och samhällen och Återupprätta nedlagda regementen

(Bilden är från ett tidigare tillfälle av beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland.)

– Gotland island have enjoyed major focus for a long time and now regain defence. The Swedish reconstruction must continue for security and stability. What will be the next ”Gotland”?

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]