Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Tolv tusen i samtliga element för försvar i sydöst

Att Kaakko 19, Finska Försvarsmaktens huvudkrigsövning, är igång lär ha märkts och fortsätta märkas på många håll. Vissa förberedelser har genomförts dagarna innan och nu befinner man sig i ett inledande skede.

Samtliga truppslag inom Armén och Marinen medverkar liksom i stor utsträckning Flygvapnet och Gränsbevakningsväsendet. Totalt omfattas uppemot 12 000 soldater med ca 2 200 fordon och samarbetet mellan försvarsgrenarna framhålls: ”Genom ett välfungerande samarbete kan vi försvara hela landet i alla lägen” som kommendören för Armén och tillika övningsledare, generallöjtnant Hulkko, uttryckt det.

Övningen hålls i huvudsak i sydöstra Finland där man testar förmågan och beredskapen att reagera och hantera snabbt uppkomna situationer (en del av landet där det förekommit hastigt uppkomna situationer förr). Verksamhet förekommer även på flera håll i södra och sydvästra Finlands kustområden, skärgårdar och hav.

Försvarsmaktens huvudkrigsövning genomförs vartannat år och roterar till olika regioner i landet. Kaakko 19 pågår sju intensiva dygn den 27 november – 4 december.


Film: Maavoimat – Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Kaakko 19 (0:59 min)

Maavoimat – Om Armén

Ilmavoimat – Om Flygvapnet

Merivoimat – Om Marinen

Rajavartiolaitos – Om Gränsbevakningsväsendet

Läs även Semper Miles: En dryg veckas strid i bebyggelse i Sverige för finska jägarförband och Samtliga nyare stridsvagnarna nu levererade till finska försvaret samt Sverige och Finland allt närmare för varandra och Ny finsk hoppande försvarsladdning slår hårt över 100 meter

(Bilden: Finska soldater under övning vid ett annat, tidigare tillfälle. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten. Filmen: Maavoimat – Armén – The Finnish Army Facebook.)

– National Main Defence Exercise for capability and readiness to respond in rapid evolving situations in Southeast Finland

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]