Foto: Mass Communication Specialist 2nd Jason R. Zalasky

Utveckling och kravbild ger ny samlande specialenhet

Nato ser en framtid där specialförband och mindre, särskilt anpassade eller sammansatta enheter används istället för större styrkor. Som ett led i detta har Danmark, Belgien och Nederländerna tagit sig an uppgiften att skapa och bygga upp ett helt nytt mobilt högkvarter som ska kunna leda särskilda, multinationella insatser runt om i världen, benämnt Composite Special Operations Component Command (C-SOCC).

En prioriterad utveckling för försvarsalliansen och i och med samarbetet stärks samtidigt de tre ländernas relationer ytterligare.

Förra året undertecknades en gemensam avsiktsförklaring och nu kommer besked om att man avser ha enheten fullt operativ till 2021. Enligt Natos vice generalsekreterare Rose Gottemoeller är det här ett initiativ helt i rättan tid. Specialförbanden utgör en viktig, flexibel kraft. Att effektivt kunna styra och leda är minst lika viktigt.

Forsvaret, Danmark

Defensie, Belgien

Defensie, Nederländerna

NATO Response Force

Läs även Semper Miles: Även Särskilda operationsgruppen med på Gotland och NATO:s vetenskapspris till svensk officer samt Aktivt motmedel till nederländska CV90 och Dansk storövning med allt man har till sitt förfogande

(Bilden: Dansk bordningsstyrka i Adenviken från ett tidigare tillfälle. Foto: Mass Communication Specialist 2nd Jason R. Zalasky, U.S. Navy, CC0 PD)

– Denmark, Belgium and the Netherlands establish C-SOCC, joint NATO Special Forces Command

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]