Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Uppdrag i alla ljusförhållanden med Hkpflj

Det är en återkommande höstverksamhet och nu inleds en period av särskilda mörkerövningar på tre håll för Helikopterflottiljen (Hkpflj).

Övandet pågår med skiftande periodicitet men som längst in i andra veckan av december enligt följande – Ronneby/Kallinge: vecka 41-42 och 44-49. Linköping/Malmen: v 41-50. Luleå/Kallax: v 45, 47 och 49.

Våra besättningar ska kunna agera för Sveriges försvar eller för att hjälpa samhället i händelse av kris, året runt och i alla ljusförhållanden. Det är för att vi som medborgare skall kunna vara trygga även nattetid som våra helikoptrar kanske kommer att höras i mörkret när vi tränar våra färdigheter”, berättar den lokala flygchefen överstelöjtnant Torgny Törestrand i ett meddelande från Försvarsmakten före helgen.

Något som väl ska vara ganska lätt att förstå och lika enkelt att acceptera hos majoriteten av befolkningen, inte minst efter digert arbete på senare tid i allmänhetens tjänst med insatser som t ex coronarelaterade uppdrag och brandbekämpning.

För försvar och samhälle. Helikopterflottiljens valspråk avslöjar att man håller sig ajour och är välövade: Semper Parati (Alltid redo). Tack! Må kommande period av mörkerövningar bli givande.

Försvarsmakten – Helikopterflottiljen

Wikipedia – Helikopterflottiljen

Helikopter 14

Helikopter 15

Helikopter 16

Läs även Semper Miles: Optimal helikopterkraft med FARP och Nya helikoptrar höjer polisens förmåga mot terror och brottslighet samt Rotorkraft – en fantastisk upplevelse och Behov och vision i jätteprogram för samtliga nya helikoptrar

(Bilden: HKP 14 klar att lyfta i mörkret. Något beskuren bild. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten.)

– Night flight helicopter exercises in South, Mid and North of Sweden – for defence and society

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]