Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Samverkan för mer och snabbare innovationer på försvarsområdet

Regeringen är igång med krafttag för snabbare och ännu bättre nyskapande med det s k Försvarsinnovationsinitiativet.

Att Sverige har stort kunnande, förmågan till briljant nytänkande och den avancerade tekniken på flertalet områden vad gäller försvarsindustri är allmänt känt, här hemma och ute i världen. Nu har man nyligen dragit igång initiativet för att öka förmågan och takten för innovationsförmåga där företag inom såväl den civila som militära sektorn ska uppmuntras och främjas.

Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden.

Initialt ska bland annat behov, förutsättningar och verktyg identifieras med målet att på sikt ytterligare stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt säkerställa en världsledande roll inom försvarsinnovation.

Försvarsdepartementet – Försvarsinnovation

SOFF – En nationell teknologi- och innovationsstrategi som främjar dual use

Läs även Semper Miles: Sverige ska ta täten med det bl a skottsäkra supermaterialet och Svenska Archer möjlig kandidat och testas i USA samt JAS 39 Gripen – bäst i världen och Innovation och kvalitet från Snigel när Tyskland uppgraderar och Nya lätta terrängvagnar skapar möjligheter

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle och sammanhang. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten.)

– Government initiative for Swedish defence innovation

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]