Foto: Saab AB, Jonathan Peri. Copyright Saab AB

Saab uppgraderar franska flygvapnets mobila radar- och ledningssystem

I det pågående arbetet med att ytterligare förbättra det franska flygvapnets förmågor har Generaldirektoratet för försvarsmateriel, Direction générale de l’armement (DGA) givit Saab förtroendet att uppgradera och livstidsförlänga de befintliga mobila radar- och ledningssystemen för fortsatt bruk till åtminstone 2033.

De första systemen som omfattar Giraffe AMB med tillhörande mobil ledningscentral beställdes 2001 och det franska flygvapnet har sedan dess använt dessa till olika typer av uppdrag, bland annat för militär luftövervakning och i internationella insatser.

Det nu förestående arbetet betyder utöver ökad och trimmad Nato-interoperabilitet bl a utveckling på områden som informationssäkerhet och det automatiska igenkänningssystemet (IFF).

Uppgraderingen innebär att vi förlänger livstiden för det franska flygvapnets mobila ledningssystem med minst ett decennium och att vi fortsätter att upprätthålla och förbättra dess operativa förmåga och interoperabilitet med Nato”, säger Anders Carp, vice VD för Saab och chef för affärsområdet Surveillance, ”Detta åtagande visar också på vårt långsiktiga åtagande att stötta Frankrikes försvarsmakt.”

Saab – Surface Radar

Direction générale de l’armement

Franska flygvapnet – Armée de l’Air et de l’Espace

Läs även Semper Miles: Satsning för mer och ännu bättre luftvärn och Världsledande svensk sjöradar till Independence-klassen samt Fortsatt framåt för svenska Arthur med Royal Artillery och Topphemlig fördel tack vare ledande svensk radar och Ny ”pang” till franska försvaret och i skapligt antal

(Bilden visar en annan pålitlig svensk variant i radarfamiljen, Saab Giraffe 1X, vid ett tidigare tillfälle i Paris. Beskuren bild. Foto: Saab AB, Jonathan Peri. Copyright Saab AB.)

– French Armament General Directorate order upgrade and life extension of mobile Saab Giraffe AMB radar- and Command and Control shelter systems for the French Air Force

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]