Foto: Graeme Main/MOD

Saab servar och livstidsförlänger Arthur/MAMBA för Brittiska försvaret

Saab ska i halvtid supporta och livstidsförlänga de Arthur, artillerilokaliseringssystem, som britterna använder. Där benämner man det MAMBA (Mobile Artillery Monitoring Battlefield Asset radar). Systemet har funnits med i arsenalen sedan 2003 och bland annat framgångsrikt stöttat vid insatser i Irak och Afghanistan.

Arthur skyddar militära trupper och civila genom att varna för inkommande eld och används även till uppdrag som moteld och eldledning. Livstidsförlängningen består av ett modifieringsprogram som inför modern teknik i systemen för att säkerställa att de behåller sin kritiska förmåga och förblir kostnadseffektiva genom hela den förlängda livscykeln.

Livstidsförlängningen kommer att genomföras i Göteborg, Sverige med planerad leverans av de framtidssäkrade Arthur/MAMBA-systemen under 2022-2023. Supportkontraktet löper till 2026 med arbeten i såväl Storbritannien som Sverige. Den aktuella ordern är värd motsvarande 482 miljoner kronor.


Film: Saab ARTHUR Weapon Locating System (1:51 min)

Saab – Arthur – Weapon locating system

The British Army

Läs även Semper Miles: Fortsatt framåt för svenska Arthur med Royal Artillery och Militärt utbyte mellan Storbritannien och Belarus samt Ekonomiskt stöd för utveckling av Baltikums försvar och Archer på RMMV-lastbilar öppnar marknaden ytterligare och testas just nu

(Bilden: ”MAMBA in Al Amarah, Iraq being used by K Battery 5 Regt Royal Artillery (RA), placed in a BV-206 vehicle”. Något beskuren bild. Foto: Graeme Main/MOD, Open Government Licence https://nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/1/ Filmen: Saabs Youtubekanal.)

– British Armed Forces to mid-life extend the MAMBA (Arthur) artillery monitoring radar systems. To be provided by manufacturer Saab

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]