Foto: I99pema

Ingen flytt – Högkvarteret blir kvar i Stockholm

Förr var det stor samling för försvarets ledning i de östra/nordöstra delarna av huvudstaden med Högkvarteret, staber, FMV och annat av högsta värde tätt inpå, eller åtminstone praktiskt nära varandra. Kritiska funktioner med beslutsfattare, ledare, specialister o dyl på i stort sett samma plats långt inne i Stockholm.

En allt mer trångbodd situation, ett omvärldsläge i förvandling och en försvarsmakt som åter byggs upp krävde förändringar och ledningen för försvarsgrenarna flyttade ut. Under 2019 kom de på plats och igång på nya orter med Arméstaben i Enköping, Marinstaben i Haninge och Flygstaben i Uppsala.

I förändringarnas tid såg det ut att kunna bli ny placering även för själva Högkvarteret med möjlig flyttstart några år senare. Barkarby i Järfälla kommun, nordvästra Storstockholm sågs som en möjlig, passande kandidat och har noga undersökts.

Under morgonen idag kommer dock beslut där man kort men bestämt meddelar att det inte blir någon flytt. ”Eftersom Försvarsmakten befinner sig i ett formativt skede med betydande tillväxt och många utmaningar riskerar en flytt till Barkarby att äventyra en fokuserad och robust ledning av myndigheten.” Fördelarna väger inte upp stöket som en flytt av den här storleken skulle innebära. ”En flytt som skulle påverka Högkvarterets verksamhet under en tioårsperiod.”

Att bli kvar är väl kanske inte den strategiskt bästa lösningen men för närvarande den mest stabila. I meddelandet från Försvarsmakten påpekar man avslutningsvis att effekterna av att försvarsgrensstaberna decentraliserats med nya placeringar närmare verksamheten ”inneburit nya möjligheter till gruppering för Högkvarteret” och att placeringen i Stockholm har fortsatta fördelar vad gäller samverkan med andra myndigheter och uppdragsgivare.


Kartöversikt – De nya stabsplatserna i blått, Befintliga Högkvarteret i mörkgrönt och tidigare tilltänkta HKV Barkarby i ljusgrönt

Försvarsmakten

Försvarsmakten – Högkvarteret

Läs även Semper Miles: Snart dags att lämna huvudstaden för säkrare och bättre placering och Marinstaben på plats i kustbandet med högtidlig invigning samt Behov av mer kontorsyta på Tre Vapen stöter på hinder och Chefer som känns igen från förr och nu

(Bilden är från ett annat tidigare tillfälle: ”Försvarsmaktens högkvarter. Byggnadsår 1970.” Något beskuren bild. Foto: I99pema, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

– Swedish Armed Forces Headquarters decided to remain in Stockholm

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]