Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Om pågående projektet med gemensamma uniformer NCU

Nordic Common Uniform System (NCU) är ett samarbete mellan Norge, Finland, Danmark och Sverige med mål att anskaffa ett nytt gemensamt fältuniformssystem inklusive sidoutrustning/tillbehör. Det är ett projekt inom ramen för Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) som leds av norska Forsvarsmateriell i samarbete med sin motsvarighet i de andra nämnda nordiska länderna. Sverige representeras således av FMV. Syftet är att uppgradera så att vi alla får det senaste i form av smidighet och skydd men att göra gemensam sak har såklart även ekonomisk fördel. Det kan även bidra till att stärka något abstrakt som inte alls är oviktigt: gemenskap.

Projektet tittar på ett brett spektra. Målet är att ta fram ett system bestående av samtliga lager som fungerar för alla vapenslag, inklusive specialförbanden, och på flera plan av verksamhet i arktisk-, tropisk- och ökenmiljö. Även kängor, handskar m m kan komma att omfattas. Enligt Svenska YLE:s artikel ska det mycket riktigt röra sig om ett gemensamt system men där varje nation kommer att ha egna mönster på uniformen. En uppgift som vi inte kunnat få bekräftat genom vare sig NORDEFCO eller norska Forsvarsmateriell. Nåväl, det är en enklare nöt att knäcka längre fram.

Förfarande och läge: Danska Forsvarsministeriets Materiel- og Indköbsstyrelse har under våren kommunicerat krav/riktlinjer och inbjudan till intresserade entreprenörer. Sent 2016 avser man tillkännage aktuella anbud och under första kvartalet 2017 hålls en konferens med kvalificerade anbudsgivare. Därefter följer en period av försök med allt mellan laboratorietester och praktiskt användande på trupp som leder fram till beslut och beställningar mot slutet av 2018. Första leveranserna beräknas till 2019.

NORDEFCO – Nordic Combat Uniform System (PDF)

Läs även Semper Miles artikel: Uniformerad till osynlighet – världens camouflage

(Bilden: Nordefco-möte på Berga hösten 2015, i samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet. Ännu i olika uniformer.)

Källor: Forsvaret.no, Nordic Defence Cooperation, Mercell, Svenska YLE

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]