Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

Säkra Kappelshamn när chansen ges på nytt

Enligt uppgifter från Gotlands Regionstyrelse idag ser det ut att kunna bli affär med Fortifikationsverket vad gäller Kappelshamns hamn. Turerna har varit många i över tio år där både staten och Gotlandsbolaget varit intresserade i omgångar men det har av olika orsaker aldrig blivit av. Med tanke på känt skick och renoveringsbehovens kostnader kanske FORTV t o m kan pruta på köpeskillingen.

Ur det aktuella protokollet:

”Försäljning av Lärbro Flenvike 1:9, Kappelshamns hamn. Regionstyrelsen erbjuds att Fortifikationsverket erbjuds att förvärva Lärbro Flenvike 1:9, Kappelshamns hamn, till ett pris om 2,1 mnkr och i övrigt enligt inlämnat anbud. Ledningskontoret ges i uppdrag att ta fram nödvändiga köpehandlingar och återkomma till regionstyrelsen för beslut efter sommaren 2016.”

Återstår att se vart det barkar den här gången. Se länk till Semper Miles tidigare artikel med bakgrund i ärendet nedan!

Turerna kring Kappelshamn under förstoringsglaset

(Bilden: HMS Gävle vid kaj i Kappelshamns hamn 2010 i och med övningen Focus där samtliga vapenslag deltog.)

Källor: Region Gotland, SR P4 Gotland