Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Nya utmaningar för GD Peter Sandwall

Generaldirektören för Försvarsmakten, ställföreträdande chef (under ÖB), Peter Sandwall går vidare efter nära åtta år på posten. Blir landshövding.

Försvarsmakten skrev tidigare i somras: ”Peter Sandwall har under sin tid i Försvarsmakten varit drivande inom flera viktiga förändringsarbeten. Inte minst inom ledning och styrning i myndigheten där hans djupa kunskaper om statlig förvaltning varit starkt bidragande till många viktiga steg. Han har även svarat för utvecklingen av flera myndighetsövergripande frågor som miljösamarbete, cyber, jämställdhet och materielanskaffning.”

Sandwall är en erfaren ledare med en rejäl bakgrund av arbete för det allmänna och det blir fortsatta insatser för nationen. Idag tillträder han sitt nya jobb som landshövding i Kalmar län. Sandwall är dessutom ledamot i insynsråden för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Ekonomistyrningsverket samt Statskontoret. Han är också reservofficer i flottan.

Försvarsmakten – Generaldirektören

Försvarsmakten – CV Peter Sandwall (PDF)

Länsstyrelsen Kalmar län

Läs även Semper Miles: Militära rörelser och eldstrider när Hemvärnet övar försvar i Kalmar län och Snart ser vi alla – även de med avstängd transponder samt Initiativet Totalförsvar Öland lockar allt fler och FM och Säpo ställer krav och kan stoppa/rädda myndigheter

(Bilden: ÖB Micael Bydén och GD Peter Sandwall från ett tidigare tillfälle. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]