Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Ny flygvapenchef tillträder idag

Generalmajor Carl-Johan Edström tillträder idag uppdraget som högsta chef för flygvapnet. Han har en lång och sunt blandad karriär som tog sin början inom infanteriet, närmare bestämt Västerbottens regemente (I 20) i Umeå.

I modern tid har han verkat som bl a gripenpilot och chef för andra divisionen på F 21, Flottiljchef F 21, operationschef för Libyeninsatsen FL 02, rådgivare i Afghanistan, flygtaktisk chef i staben och senast ställföreträdande flygvapenchef.

Edström verkar äga smidigheten och samtidigt den mycket seriösa inställningen som man vill se på den här ansvarsnivån, som försvarsgrenschef.
Inför stora Flygvapenövning 19 tidigare i år sa han: ”I grund och botten handlar det om att öva förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Vi ska vara taktiskt överlägsna vår motståndare och vi övar alltid för att vinna.” Och när utnämningen stod klar i början av september: ”Jag ska leda ett flygvapen under tillväxt, både vad gäller förmåga, materiel och organisation. Ett flygvapen som är i ständig beredskap och insats – inte för att vi själva väljer det utan för att det krävs.”

Stort tack till avgående Mats Helgesson som går i pension och fortsätter som reservofficer.

Varmt välkommen och lycka till på nya jobbet Generalmajor Edström.

Hundverksamhetens huvudman

Flygvapnet

Läs även Semper Miles: Nu börjar Finlands största flygvapenövning och vi är med och Gemensamt över Baltikum och internationellt luftrum samt Chefen besöker och minns våra flygflottiljer och JAS 39 Gripen – bäst i världen

(Bilden: Carl-Johan Edström, från ett tidigare tillfälle i karriären som pilot och divisionschef och han är sig lik. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten.)

– New Commander of the Swedish Air Force, 1st October

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]